1238_GAMO_POI7-18

Našla si generatívna umelá inteligencia miesto aj vo vašej firme? Ako ju využívate alebo plánujete integrovať?

Umelá inteligencia aktuálne láme rekordy a čoraz viac priťahuje k sebe nových užívateľov, ale aj firmy, ktoré ju dokážu využívať na uľahčenie niektorých procesov vo firme. Sila generatívnej umelej inteligencie už siaha ďalej ako sme si predstavovali. Dokáže analyzovať milióny riadkov a údajov. Niektoré procesy vo firme sú čoraz náročnejšie pre užívateľov a generatívna umelá inteligencia dokáže tieto procesy zjednodušiť natoľko, že sa v budúcnosti jej implementácii do procesov firmy určite nevyhneme. Generatívna umelá inteligencia je vhodná pre oddelenia ako produkcia alebo produkčné inžinierstvo, kde dokáže analyzovať stav materiálu na linkách a predchádzať tak chybám pri plánovaní výroby. Táto časť AI by bola určite prínosom aj pre IT sektor, kde sa dbá na kybernetickú bezpečnosť. No nájde sa využitie aj pre personálne oddelenie, ktoré spravuje dochádzkový modul v našej firme. Takisto aj oddelenie kvality alebo developeri by dokázali využívať generatívnu umelú inteligenciu pri zobrazovaní nových protokolov a prezentácií nových projektov. Verím, že čoskoro nájde svoje uplatnenie nielen pre bežných užívateľov, ale aj pre moderné spoločnosti.

Hoci v súčasnej dobe generatívnu umelú inteligenciu v našej spoločnosti nevyužívame, je veľký predpoklad, že tak v blízkej budúcnosti urobíme. Vyplýva to jednak zo všeobecných trendov všade okolo nás, ale tiež z toho, že viacerí naši dodávatelia objavili nové možnosti jej využitia. A to nás, samozrejme, vedie k plánovaniu integrácie AI do viacerých oblastí nášho biznisu – či už ide o ERP systém Infor LN, integrácie IS, alebo služby a aplikácie spoločnosti Microsoft ako M365, Power BI a iné. Vieme, že sa ani v našej spoločnosti tejto téme nevyhneme, snažíme sa preto zodpovedne pripraviť, aby sme dokázali držať krok s konkurenciou a s rýchlo sa meniacou dobou.

Publikované: 25. júna 2024

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama