1042-GAMO-POI5-3

Kyberbezpečnosť má zelenú! Európska komisia otvorila ďalšie výzvy na jej podporu

Až do 6. júla sa môžete prihlásiť k európskemu grantu na kyberbezpečnostné projekty vo firmách, štátnej správe aj samospráve, na školách, univerzitách, vedeckých pracoviskách a organizáciách tretieho sektora. Výška grantu je zväčša 50 percent, pre malé a stredné podniky až 75 percent z celkového rozpočtu.

Aktuálna výzva Európskej komisie bude posudzovať projekty na budovanie tréningových centier, stredísk bezpečnostných operácií, či projekty s inovatívnymi riešeniami.

Ste medzi nimi? Choďte do toho! Úspešné projekty nepodliehajú kvótam a národným obmedzeniam, takže predstavujú rovnakú príležitosť pre všetkých. V jarnej, predchádzajúcej výzve, dala Európska komisia zelenú ôsmim kyberbezpečnostným projektom zo Slovenskej republiky, zameraným na inovatívne riešenia a na budovanie stredísk bezpečnostných operácií. Gratulujeme. Viac informácií nájdete na bit.ly/3OSEb5L

Tlačová správa z 23. mája 2023

Európske granty na kyberbezpečnostné projekty sú určené pre firmy, štátnu správu aj samosprávu, školy, univerzity, vedecké pracoviská a organizácie tretieho sektora. Tieto právne subjekty sa o financovanie uchádzajú samostatne alebo v konzorciách, pričom výška grantu je zväčša 50 percent, pre malé a stredné podniky až 75 percent rozpočtu.

V aktuálnej výzve Európskej komisie sa očakávajú projekty na budovanie tréningových centier, stredísk bezpečnostných operácií (SOC), či projekty s inovatívnymi riešeniami.

Keďže Digitálna Európa patrí medzi priamo riadené programy EÚ, výzvy sa vyznačujú rýchlym rozhodovaním, komunikáciou s Bruselom, jednoduchou administráciou a aj implementáciou. Tento typ finančnej pomoci je manažovaný priamo Európskou komisiou a poskytuje rýchly a jednoduchý proces implementácie bez zbytočnej byrokracie.

Žiadatelia sa prihlasujú priamo podľa znenia výzvy a podávajú žiadosti online. Projektový formulár obsahuje ciele projektu, opis aktivít, harmonogram a finančný plán, pričom štúdie uskutočniteľnosti nie sú potrebné.

Úspešné projekty nepodliehajú kvótam a národným obmedzeniam, takže predstavujú rovnakú príležitosť pre všetkých. V jarnej výzve Európska komisia a dala zelenú ôsmim kyberbezpečnostným projektom zo Slovenska zameraným na inovatívne riešenia a na budovanie stredísk bezpečnostných operácií.

„Uchádzačov posunulo do víťazného finále, bolo dôsledné rešpektovania zadanie a hodnotiacich kritérií vo výzve,“ hovorí na základe skúseností Valentína Michálková riaditeľka odboru programov EÚ Kompetenčného centra. „Uchádzači pozitívne hodnotili, že výzvy nie sú byrokratické a financovanie je ústretovo nastavené.“

Výzvy na kyberbezpečnostné projekty programu Digitálna Európa sú otvorené od 25. mája do 6. júla 2023.

EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges
Capacity building of Security Operation Centres
Uptake of Innovative Cybersecurity Solutions

Štatút národného koordinačného centra v Slovenskej republike má Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho úlohy patrí aj identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v jednotlivých odvetviach a podpora komunity kybernetickej bezpečnosti. Je súčasťou európskej siete pod kuratelou Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií.

Publikované: 21. júna 2023

Alexandra Húsková

Obchodná manažérka

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama