GAMO Platform Of Invention II - Inovačné služby SARIO

Inovačné služby SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu už viac ako 4 roky rozvíja pod názvom inovačné služby SARIO svoju vlastnú in-house platformu, ktorá slúži na prepájanie slovenských technologických a inovatívnych spoločností s veľkými firmami doma i v zahraničí.

Cieľom inovačných služieb je systematická podpora investorov s dôrazom na technologické inovácie a podporu zavádzania procesov súvisiacich s tzv. priemyslom 4.0, a zároveň snaha o stále väčšie zapájanie lokálnych technologických spoločností do dodávateľských reťazcov domácich i zahraničných podnikov.

Dôvody, ktoré agentúru SARIO viedli k vytvoreniu tejto platformy, nabrali za uplynulé roky na svojej dôležitosti. Ide najmä o:

  • Škálovanie úspešných technologických riešení “Made in Slovakia” v rámci dodávateľských štruktúr významných (predovšetkým zahraničných) spoločností;
  • Čoraz väčšie nákupné (procurement) kompetencie zahraničných spoločností etablovaných na Slovensku;
  • Celkový rastúci záujem o tému priemyslu 4.0;
  • Zvýšený príliv kapitálovo náročných investícií s vysokou pridanou hodnotou.

Hlavným nástrojom prepájania v rámci inovačných služieb SARIO sú klientovi na mieru šité inovačné semináre a workshopy (v poslednom čase aj virtuálne). Zameriavajú sa na zlepšovanie a zdokonaľovanie rôznych vnútropodnikových procesov najmä na Slovensku, ale aj v zahraničí, a slúžia ako obchodný kanál pre slovenských poskytovateľov technologických riešení.

Najčastejšie témy a oblasti, v ktorých podniky vyhľadávajú nové inovatívne riešenia, zahŕňajú automatizáciu, robotizáciu a digitalizáciu výroby či logistiky, jednoúčelové stroje a zariadenia, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, senzoriku, virtuálnu či rozšírenú realitu alebo komplexné IT riešenia v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie alebo cloudových technológií. SARIO disponuje databázou viac ako 300 slovenských technologických spoločností, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia vo vyššie spomenutých oblastiach, pričom táto databáza je neustále aktualizovaná a rozširovaná.

Proces hľadania vhodného riešenia sa začína identifikáciou prioritných oblastí záujmu klienta, na čo SARIO v krátkom čase reflektuje zoznamom vhodných slovenských technologických firiem pôsobiacich v definovaných oblastiach. Nasleduje výberový proces, počas ktorého si klient sám na základe rôznych kritérií a preferencií vyberie užší zoznam firiem, ktorých riešenia a predstaviteľov by rád bližšie spoznal. Následne konzultanti SARIO pripravia dedikované inovačné podujatie, ideálne v priestoroch klienta, ktorého sa zúčastnia predstavitelia vybraných firiem.

V takomto alebo podobnom móde agentúra SARIO za 4 roky zorganizovala 30 inovačných podujatí, do ktorých bolo zapojených 171 prezentáciami viac ako 90 inovatívnych spoločností zo Slovenska, čo znamená, že mnohé sa zúčastnili viacerých podujatí a prezentovali svoje riešenia pred viacerými klientmi. Z vyššie uvedeného SARIO eviduje doposiaľ až 69 nadväzujúcich stretnutí a 15 pilotných inovačných projektov, keď práve vďaka tejto platforme slovenská spoločnosť dostala zákazku u niektorého z  klientov. Pochopiteľne je možné a pravdepodobné, že tieto inovačné semináre priniesli aj ďalšie obchodné príležitosti, kontakty či synergie.

V prípade, že vás inovačné služby SARIO zaujali a chceli by ste sa do nich zapojiť, či už ako potenciálny klient alebo poskytovateľ inovatívnych riešení, neváhajte sa na nás obrátiť na innovate@sario.sk

Publikované: 4. novembra 2021

Marek Kopanický

Odbor investičných projektov

SARIO

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 4. novembra 2021

reklama
reklama