GAMO-POI04-19

Vzdelávaniu v sfére IT bezpečnosti svieti kontrolka

Podľa prieskumu Slovak Business Agency a NBÚ medzi strednými a malými podnikmi sa v SR zaoberá kybernetickou bezpečnosťou len tretina menších a polovica stredne veľkých firiem, pričom odborníci v tejto sfére chýbajú v tisícoch. Čo s tým a kde treba začať? Zástupcov technických vysokých škôl sme oslovili s otázkou: Ako by mala vyzerať budúcnosť vzdelávania IT a kybernetickej bezpečnosti? Budeme svedkami úspešného príbehu alebo premrhaných rokov?

Miroslav Michalko, vedúci LPS KPI FEI TUKE
Pozitívnu aktivitu prináša Digitálna koalícia a projekt IT Akadémia – tým, že na školách začala školiť digitálnych koordinátorov. Dôležité je aj posilniť spoluprácu IT firiem a škôl, keď prídu odborníci z praxe na pár hodín týždenne učiť IT na školy. Aj keď tomu čiastočne bráni legislatíva, verím, že je to riešiteľné. V rámci diskusií s riaditeľmi stredných odborných škôl som zachytil aj myšlienku tzv. zdieľaných IT učiteľov – to znamená, že jeden učiteľ by vyučoval kybernetickú bezpečnosť na viacerých stredných školách. Aspoň na prechodné obdobie, kým si školy posilnia vlastné personálne kapacity, to môže byť riešenie. No tieto rozhodnutia patria do rúk kompetentným v rámci vedenia nášho školstva. Keď sa chce, tak sa určite cesta nájde.

Peter Feciľak, KPI FEI TUKE
Mala by byť prepojená s jasne definovanými potrebami praxe, sledujúca aktuálne štandardy a garantovaná odborníkmi v danej oblasti. Vzdelávanie musí ísť ruka v ruke s hlbokým poznaním aktuálnych technológií, poznaním ich slabín, a následne so spôsobom ochrany pred jednotlivými zraniteľnosťami. Dôležitá je aj udržateľnosť odborníkov v akademickom prostredí a dostupnosť hardvérového či softvérového vybavenia vzdelávacím inštitúciám.

Ondrej Kainz, KPI FEI TUKE
Podstatné je zabezpečiť kvalitných lektorov, ktorí majú nielen teoretické vedomosti z danej oblasti, ale aj praktické zručnosti z praxe. Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces postavený na aktuálnych trendoch a potrebách trhu.

Ivan Dolnák, FEIT UNIZA
Informatické odbory sa ženú za implementáciou vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a pritom ignorujú fakt ako sa svet počítačov vyvíjal. Dôvod? Lebo slová „kybernetická bezpečnosť“ dobre znejú v ponuke študijných odborov. Aj v budúcnosti je najskôr potrebné naučiť študentov ako boli zamýšľané funkčnosti počítačových technológií, a až následne aké zraniteľnosti obsahujú a ako sa proti ich zneužitiu brániť. Nie je možné učiť „len stále čosi nové“ bez základov. Najväčšou výzvou je však nepremrhať príležitosť a dostupný čas. O 5 rokov môže byť z témy kybernetickej bezpečnosti úspešný príbeh, podložený skupinou úspešných absolventov ďalej rozvíjajúcich túto oblasť. Alternatívny príbeh môže byť 5 premrhaných rokov a zopár sklamaných ľudí. Súčasne je výzvou zabezpečiť dlhodobé priebežné financovanie a prílev nových ľudí, aby dosiahnuté výsledky postupne nezanikli. Kybernetickú bezpečnosť našťastie nejdeme tvoriť od základu, ale vlastne „iba implementovať“.

Publikované: 21. decembra 2022

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. decembra 2022

reklama
reklama