1042-GAMO-POI5-17

Power BI efektívne režíruje dátový svet malých aj veľkých podnikov

Nestrácajte už čas zdĺhavými exportami dát, nastavovaním formátov alebo hľadaním chýb v nekonečných výkazoch a reportoch. Miesto toho jednoducho popíšte svoju požiadavku a čo presne očakávate od interpretácie dát.

O cloudovej technológii od Microsoftu s názvom Power BI (Power Business Intelligence) ste už možno počuli. Efektívne nástroje na spracovanie a analýzu obrovského množstva dát sú v dnešnom digitálnom veku pre riadenie firmy dôležité. Power BI je jedným z najpopulárnejších nástrojov na trhu, ktorý to umožňuje. Ponúka používateľom spôsob ako premieňať zozbierané dáta na zmysluplné a navzájom poprepájané informácie. Poďme sa preto pozrieť na to, aké výhody služba Power BI prináša firmám i jednotlivcom.

V prvom rade tento praktický cloudový nástroj umožňuje firemné dáta jednoduchým spôsobom analyzovať a vizualizovať. Poskytuje tak prehľad o celej organizácii. Široké možnosti prispôsobenia, vytváranie analýz v reálnom čase, aj integrované prvky zabezpečenia a správy dát robia z Power BI prínos pre všetky firmy, ktoré chcú zrýchliť a zlepšiť svoje rozhodovacie procesy.

V praxi zbiera podnik dáta z rôznych systémov v rámci prevádzky, ekonomiky, obchodu a podobne. Vyhodnocovať sa tak musí množstvo rôznorodých údajov, aby mal manažment prehľad o tom, čo sa vlastne v podniku deje. Pomocou Power BI dokáže firma prepájať stovky rôznych zdrojov dát, zjednodušovať ich spracovanie, a následne dáta analyzovať. Služba obsahuje sadu nástrojov na vytváranie prehľadov s komplexným pohľadom na celé podnikanie. Podniková analýza sa tak dá nastaviť pre jednotlivé oddelenia či úrovne riadenia firmy podľa individuálnej potreby. Podnik bude vedieť prostredníctvom Power BI vytvára samostatné analýzy, prehľady, reporty i štatistiky.

Ktoré základné otázky vie Power BI zodpovedať:
 • Ako sa darí našim maloobchodným prevádzkam;
 • Aká je hodnota našich zásob;
 • Ktoré produkty sa najviac predávajú a kde;
 • Ktorá lokalita najviac prosperuje;
 • Ktorá reklamná kampaň nám prináša konverzie, v ktorých kanáloch;
 • Ako sa darí jednotlivým obchodným zástupcom pri predaji;
 • Ako sa darí jednotlivým zákazkám.

Firmy sa s Power BI môžu pripojiť k rôznym systémom a zdrojom dát a navzájom ich skombinovať, vrátane tých, čo súvisia s prevádzkou, financiami či ľudskými zdrojmi.

Služba Power BI poľahky zintegrujete aj s ďalšími nástrojmi od Microsoftu ako sú Excel a SharePoint. Možno ju používať i v spojení s inými dátovými službami. Celkovo tak ide o flexibilný a výkonný nástroj analýzy a vizualizácie údajov, ktorý môže firmám pomôcť prijímať rozhodnutia na podkladoch z kvalitnejších a prepojenejších informácií.

Výhody Power BI

Jednou z výhod platformy je možnosť analýzy dát v reálnom čase, keď sa reporty následne dajú zdieľať a zverejňovať online. Rôzne pracovné tímy tak môžu v reálnom čase spolupracovať a zdieľať len relevantné informácie.

Ďalšou výhodou sú integrované bezpečnostné funkcie. Zdieľaním reportov online obchádza platforma otváranie príloh v e-mailoch, kde hrozia napríklad strety s vírusmi. Práva pre otváranie a čítanie reportov sú nastaviteľné a pracovník dostane prístup, povolený len do úrovne zodpovedajúcej jeho pracovnej pozícii. Zabudovaná správa a nastavenia práv používateľov je určite bezpečným a škálovateľným riešením pre organizácie všetkých veľkostí.

Po tretie: reporty sa dajú prezentovať a sledovať aj pomocou mobilných zariadení alebo tabletov. Budete tak neustále informovaní o dôležitých biznis parametroch firmy. Prostredníctvom Power BI dokážu používatelia vytvárať vlastné informačné panely s údajmi a zdieľať ich s ostatnými. K ovládacím panelom sa jednoducho dostanú na webe, mobile, alebo ich vložia do iných aplikácií.

A čo je dôležité: výkonné možnosti analýz, ktoré Power BI umožňuje, sprostredkujú a vytvoria aj veľmi zložité výpočty a štatistické vyhodnotenia. Na zostavách údajov sa dá vzájomne spolupracovať a zdieľať ich v rámci firmy ďalej.

Najpodstatnejšie trendy pre business intelligence (BI)

Automatizácia a predikcia: Tentoglobálne narastajúci trend umožňuje používateľom BI generovať reporty a vizualizácie automaticky, bez nutnosti manuálneho vstupu. Môžu tak vytvárať vlastné reporty a informačné panely bez potreby zásahu IT alebo dátových analytikov. Power BI je obľúbená najmä vďaka prívetivému používateľskému rozhraniu a funkcii drag-and-drop.

Interaktívne vizualizácie: Dôležitý trend umožňujúci používateľom priamo v reporte meniť parametre a sledovať zmenu výsledku.

Cloudové technológie: Prístup k dátam prakticky odkiaľkoľvek a z rôznych zariadení, ľahká a rýchla implementácia či jednoduchšie škálovaná infraštruktúra sú dôvodom rastúceho trendu cloudu pre BI. Power BI predstavuje cloudové riešenie integrovateľné s inými cloudovými službami. Je obľúbenou voľbou firiem so stratégiou cloud-first.

Bezpečnosť a správa dát: Dáta majú jednoducho cenu zlata. Power BI preto pridala funkcie týkajúce sa bezpečnosti a správy dát, v súlade s predpismi GDPR a CCPA.

Mobilné aplikácie: Trendom rozhodne je aj vytváranie mobilných aplikácií pre BI reportovanie a vizualizáciu, prístupných kdekoľvek cez mobilné zariadenie.

AI a strojové učenie: Nový trend AI nemôže v oblasti BI chýbať. Do Power BI boli preto pridané funkcie AI ako sú dotazy v prirodzenom jazyku a automatizované náhľady. Umožňujú rýchlejšie identifikovať vzory a trendy v údajoch.

Dátové príbehy: Ďalší trend v BI odbore, ktorý umožňuje ľahšie chápať a interpretovať dáta. Vytváranie presvedčivých vizualizácií, ktoré sú lepšie schopné komunikovať poznatky a sprístupniť dáta širšiemu publiku.

Integrácia s inými systémami: Trendom sú aj integrácie s inými systémami ako CRM, ERP a podobne.

I keď sa tieto trendy menia a vyvíjajú podľa potrieb používateľov, BI reporty a vizualizácie dát prinášajú jednoznačne efektívne spravovanie podnikových informácií a zdrojov. Preto by mali byť v prvom rade jednoduché a zrozumiteľné pre každého používateľa.

Scenáre využitia Power BI v reálnom svete
 1. Analýza predaja a marketingu: Marketingový tím dokáže prostredníctvom Power BI sledovať napríklad návštevnosť webových stránok, zapojenie do sociálnych médií, alebo zistiť, ktoré kampane vedú k najväčším konverziám. Power BI možno teda použiť na analýzu marketingových a predajných údajov.
 2. Finančné výkazníctvo: Finančný tím môže Power BI využiť na vytváranie finančných prehľadov, ktoré sledujú príjmy, výdavky, či ziskovosť. Informačný panel by tak mohol ukazovať napríklad trendy peňažných tokov alebo neuhradené faktúry.
 3. Analýza prevádzky a dodávateľského reťazca: Výrobná spoločnosť by mohla pomocou Power Bi sledovať výrobné plány, efektívnosť výroby, úroveň zásob, ap.
 4. Analýza ľudských zdrojov: Tím ľudských zdrojov zase môže Power BI využiť na analýzu údajov o ľudských zdrojoch ako angažovanosť zamestnancov alebo údaje o odmeňovaní.
 5. Analýza v oblasti zdravotníctva: Power BI možno použiť napríklad aj na analýzu údajov o zdravotnej starostlivosti ako sú výsledky pacientov, miera opätovného prijatia aj využívania zdravotnej starostlivosti.

Platforma Power BI od Microsoftu dokáže teda pracovať s obrovským množstvom dát a kombinovať rôzne zdroje dát. Tie sa dajú následne okamžite analyzovať, reportovať a publikovať. Prehľadnosť a prepojenie reportov umožňujú manažérom robiť rýchle a efektívnejšie rozhodnutia. Power BI je osvedčeným riešením pre firmy všetkých veľkostí. Organizácia môže prejsť od excelových tabuliek a posielania príloh k online reportom na webe.

Prečo si Power BI vybrať?

Okrem už spomínaných vlastností a funkcií platformy vám naši skúsení procesní analytici radi pomôžu s analýzou požiadaviek a procesov. Databázoví a BI špecialisti zase uľahčia výber vhodného nástroja, implementáciu, zber dát, nastavenie reportov a grafov, ako aj priebežnú starostlivosť a úpravy. Power BI sa tak môže stať skvelým prínosom pre zrýchlenie a zlepšenie rozhodovacích procesov aj vo vašej spoločnosti.

Publikované: 21. júna 2023

Branislav Lupták

Softvérové riešenia

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama