GAMO Platform Of Invention II - Desktop ako služba DaaS

Desktop ako služba. DaaS

DaaS je služba cloud computingu, v rámci ktorej poskytovateľ dodáva koncovým používateľom formu virtuálnych pracovných staníc prostredníctvom internetového prístupu s licenciou pre každého používateľa.

Služba odbremení administrátorov od rutinných činností a ušetrený čas môžu venovať rozvoju IT. Výpočtové zdroje klient prispôsobí svojim potrebám, pričom je nová pracovná stanica pripravená radovo v minútach. Je možné sa na ňu prihlásiť na ľubovoľnom zariadení vo svojej kancelárii, doma či na cestách. Všetky dáta sú bezpečne uložené v cloude a na Slovensku.

Ako to celé funguje?

Poskytovateľ služby sa stará o backend klienta, pre ktorého je vytvorenie vlastnej infraštruktúry virtuálnych pracovných staníc príliš nákladné alebo náročné na zdroje. Táto správa zahŕňa neustálu údržbu, zálohovanie, pravidelné aktualizácie, ukladanie údajov a bezpečnosť celého riešenia.

Čo je DaaS a prečo je dôležitá?

Desktop ako služba je forma virtualizácie pracovných staníc, pomocou ktorej beží a je riadený počítačový operačný systém v dátovom centre. Jednoducho umožní tzv. vzdialený prístup. Tradičné stolové počítače sú totiž prístupom obmedzené a akonáhle je používateľ vzdialený od systému, nemôže viac používať svoju pracovnú plochu. S DaaS prístup k pracovnej ploche obmedzený nie je. 

Jeho dôležitým aspektom je dostupnosť a jednoduchosť. Pri počítačoch a notebookoch sú údaje, aplikácie či operačný systém zvyčajne uložené na lokálnom hardvéri, čiže na disku. V prípade odcudzenia alebo poškodenia počítača tak ihneď dôjde k strate všetkých údajov, pričom je následne potrebné zakúpiť nový hardvér a začať kompletnú inštaláciu a konfiguráciu.

S našou službou sa však používateľ nemusí obávať, že svoje údaje stratí. Vzdialené dátové centrum ukladá dáta s vysokou úrovňou redundancie a ak dôjde k odcudzeniu alebo strate zariadenia, používateľ sa k pracovnej ploche dostane z ľubovoľného iného zariadenia. V prípade riešenia DaaS navyše nie je pracovná plocha nikdy viazaná na konkrétny hardvér. Na zobrazenie pracovnej plochy sa môžu používať mobilné zariadenia, notebooky alebo tablety. Vďaka tomu sa eliminujú aj náklady na hardvér, spoločnosti totiž môžu využívať aj doposiaľ používaný hardvér vo firme. 

Pre koho je naša služba určená?
  • Pre všetkých, pre ktorých je nevyhnutná práca z domu alebo akéhokoľvek iného vzdialeného pracoviska mimo kanceláriu;
  • Pre tých, čo nemajú kapacitu, čas, či financie na vytvorenie a správu vlastnej infraštruktúry;
  • Pre tých, čo potrebujú rádovo v hodinách pripraviť pre užívateľov pracovné stanice spolu s predinštalovanými aplikáciami;
  • Pre tých, čo potrebujú mať bezpečne uložené dáta na území SR, chrániť ich pred zlyhaním hardvéru, krádežou, či neúmyselným vymazaním.

Všetko s garanciou bezpečnosti a spoľahlivosti tohto riešenia.

Publikované: 4. novembra 2021

Martin Pisák

Technické riešenia, Cloud

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 4. novembra 2021

reklama
reklama