1042-GAMO-POI5-5

Cloudové aplikácie sú čoraz populárnejšie, nezabúdajte na ich ochranu

Veľké množstvo používateľov služby sa v očiach útočníkov vždy premieňa na vidinu veľkého zisku. Inak tomu nie je ani v prípade cloudových platforiem na spoluprácu ako Microsoft Teams, ktorých popularita raketovo vzrástla počas pandémie. Integrované zabezpečenie týchto služieb však nedokáže úplne eliminovať možné bezpečnostné problémy. ESET preto prišiel s riešením ESET Cloud Office Security, vyvinutým špeciálne na ochranu cloudových aplikácií. Riešenie, ktorého súčasťou je aj účinný cloudový sandbox, firmy ochráni pred malvérom, phishingom, ale aj pokročilými hrozbami pochádzajúcimi z týchto platforiem. Každý súbor, nahraný do úložiska OneDrive, zdieľaný cez SharePoint alebo prenesený cez Teams, je skontrolovaný pomocou výkonného detekčného systému, ktorý využíva rovnakú technológiu ako produkty ESET pre koncové zariadenia.

Zabezpečenie hybridného pracovného prostredia si vyžaduje dynamickú obranu

Mnoho ľudí dnes už pracuje z domu a na obľúbenosti naberajú aj hybridné úväzky. Cloudové nástroje na spoluprácu a udržanie produktivity sa preto začali objavovať v spoločnostiach po celom svete. Hoci sa so zavedením hybridného modelu práce počítalo už dlho, jeho uplatnenie odhalilo zložitosť zabezpečenia pracovného prostredia z praktického hľadiska. Protokoly, obchodné procesy a IT nástroje majú dnes oveľa väčší vplyv na kvalitné zabezpečenie domácich aj firemných sietí, nehovoriac o zmierňovaní zvýšených rizík postihujúcich zariadenia, ktoré slúžia na osobné aj pracovné použitie.

Zabezpečenie na firemnej úrovni pre malé a stredné firmy

Keďže nároky na zabezpečenie neustále rastú, spoločnosť ESET pristúpila k vylepšeniu riešenia ESET Cloud Office Security o výkonný firemný nástroj ESET LiveGuard Advanced, ktorý proaktívne chráni zariadenia pred neznámymi, tzv. zero day hrozbami. Prostredie hrozieb nie je statické, nové druhy pribúdajú každý deň. Zamestnancom zároveň nemôže v produktívnej práci brániť počítač spomalený výpočtovo náročnými úlohami bezpečnostných riešení.

Dobrou správou je, že po nastavení ESET LiveGuard Advanced už správcovia ani používatelia nemusia nič robiť. Tento nástroj sám rozhodne, či je podozrivá alebo neznáma vzorka škodlivá tým, že ju odošle na analýzu do cloudového sandboxu.

Práve tu sa ukazuje dôležitosť tohto nástroja, pretože výpočtový výkon potrebný na detekciu nových alebo neznámych hrozieb z počítačov zamestnancov sa prenáša do cloudu. V cloudovom sandboxe sa na analýzu podozrivých súborov používajú viaceré modely strojového učenia a účinné techniky detekcie s cieľom určiť stav vzorky.

Vzhľadom na stále prítomné hrozby, ako sú phishing či škodlivé e-mailové prílohy, by spoločnosti mali sledovať novinky týkajúce sa kybernetických útokov zameraných na firemné účty. Zamestnanci takýmto spôsobom včas zistia, čomu sa treba vyhýbať. Účinnejšie je však nespoliehať sa len na povedomie zamestnancov o bezpečnosti, ale radšej nasadiť cloudové riešenie ako je ESET LiveGuard Advanced, ktoré poskytuje robustnú vrstvu ochrany aj pred doposiaľ neznámymi typmi hrozieb.

Obrázok 1. Zobrazenie riadiaceho panela ECOS pre ESET LiveGuard Advanced

So službou ESET LiveGuard Advanced poskytuje riešenie ESET Cloud Office Security (ECOS) používateľsky prívetivú správu a flexibilitu podporenú zabezpečením na podnikovej úrovni.

Nový typ aktivity si vyžaduje nový typ zabezpečenia

V čase tesne pred pandémiou, keď firmy pátrali po dodatočných bezpečnostných riešeniach, spoločnosť ESET predstavila ESET Cloud Office Security (ECOS). Toto riešenie posilňujúce bezpečnosť aplikácií služby Microsoft 365 vrátane OneDrive a Exchange Online prinieslo výhodu jednoduchého nasadenia a správy, a to v rámci segmentu malých, stredných aj veľkých firiem. Niekoľko týždňov od uvedenia na trh začali naši MSP partneri ponúkať ECOS aj v spravovaných prostrediach, čím sa zjednodušilo poskytovanie zabezpečenia aj vytváranie reportov pre zákazníkov cloudových riešení.

ECOS sa v praxi preukázal ako produkt chrániaci práve tie riešenia, ktoré firmy používajú na spravovanie svojich prevádzkových nákladov, zvyšovanie produktivity a zabezpečovanie kontinuity podnikania. Hoci sa používanie týchto nástrojov vďaka hybridnej práci stalo samozrejmosťou, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich zabezpečeniu. ECOS teraz rozširuje ochranu aj na Microsoft Teams a SharePoint Online. Pre malé a stredné firmy, ktoré používajú cloud, ide o výbornú správu, pretože sa tak posilní ochrana kontinuity podnikania prostredníctvom tých istých nástrojov, ktoré umožňujú spoluprácu aj prácu z rôznych miest.

VYSKÚŠAŤ INTERAKTÍVNE DEMO


Čo prináša ESET Cloud Office Security s ESET LiveGuard Advanced pre malé a stredné firmy?

Hoci zodpovednosť za správnu konfiguráciu a zabezpečenie aplikácií ako sú Teams, SharePoint Online a Outlook, majú v rukách poskytovatelia služieb a ich klienti, tieto nástroje ovplyvňujú všetkých používateľov. Keď k bezpečnostným incidentom dôjde na veľkých platformách, v súčasnosti veľmi obľúbených aj pre malé a stredné firmy, možno očakávať veľký rozmach ransomvéru a iných škodlivých kampaní, ktoré sa snažia využívať rozsiahle obdobia zraniteľnosti a získať prístup k nechráneným sieťam.

V prípade, že používate výkonné nástroje ako napríklad Teams, SharePoint a Exchange Online, nesiete zodpovednosť aj za ochranu svojho digitálneho prostredia. Hoci nie všetky útoky a narušenia bezpečnosti, ktorým spoločnosti čelia, sú výsledkom rozsiahlych incidentov, zmiernenie ich dosahu odráža postupy používané proti bežným hrozbám a spočíva v stanovení toho, čo sa dá odkontrolovať v prostredí samotnej firmy. Vzhľadom na takmer univerzálne zavádzanie nástrojov na udržanie produktivity je riešenie ako ECOS kľúčové pre okamžitú dodatočnú ochranu tých najobľúbenejších nástrojov.

Spam a malvér

Pre IT správcov, ktorých úlohou je spravovať 25 a viac jednotiek, predstavuje ECOS účinnú multitenantnú a škálovateľnú službu chrániacu všetky hlavné cloudové služby Microsoft 365 pred malvérom, phishingom a spamom.

ECOS kontroluje všetku doručenú poštu v Microsoft 365. Naša oceňovaná antispamová technológia funguje ako prvá vrstva, ktorá filtruje spamové správy s takmer stopercentnou presnosťou. Druhú vrstvu predstavuje naša kontrola malvéru, ktorá deteguje škodlivé alebo podozrivé prílohy. Tretia vrstva, Anti-Phishing, slúži na ochranu pred phishingom.

Každý súbor nahraný do úložiska OneDrive, zdieľaný cez SharePoint alebo prenesený cez Teams, je skontrolovaný pomocou nášho výkonného antimalvérového jadra, ktoré využíva rovnakú technológiu ako produkty ESET pre koncové zariadenia. Ak jadro odhalí nebezpečný súbor, ten sa presunie do karantény, kde k nemu majú prístup len správcovia, pričom používateľ je pred hrozbou efektívne chránený.

Jednoducho použiteľná cloudová konzola ECOS navyše poskytuje správcom prehľad o položkách v karanténe a okamžite ich upozorní, keď dôjde k detekcii.

Obrázok 2. a 3. Zobrazenie riadiaceho panela ECOS pre detekcie a položky uložené do karantény

Základné zabezpečenie od Windowsu nestačí

Mnohé spoločnosti, ktoré sa rozhodli používať nástroje na udržanie produktivity, sú presvedčené, že integrovaná ochrana poskytovaná spoločnosťou Microsoft stačí na zachovanie kontinuity podnikania a v širšom zmysle aj na zabezpečenie firemných systémov.

Úspech týchto platforiem z nich však tiež robí terč pre rôzne útoky – stretávali sme sa napríklad so škodlivými makrami v dokumentoch programu Word odosielaných prostredníctvom e-mailov služby Outlook, či s prípadmi zneužitia serverov Microsoft Exchange. Integrované zabezpečenie ani natívna ochrana vyvinutá spoločnosťou Microsoft nedokáže úplne eliminovať bezpečnostné problémy, čo sa pri takejto rozsiahlej infraštruktúre a veľkom počte používateľov dá čakať.

Pri používaní týchto kľúčových produktov z dielne Microsoftu je preto naozaj opodstatnené aplikovať dodatočné bezpečnostné opatrenia. ECOS je cenovo výhodný, jeho nasadenie je rýchle, a zároveň je škálovateľný pre všetky veľkosti podnikov a inštitúcií.

ECOS ako riešenie pre hybridný model práce

Kultúra zabezpečenia, zručnosti IT správcov a nastavenia systému sú rozhodujúce pre riešenie bezpečnostných požiadaviek, ktoré prináša hybridný model práce, a veľký nárast platforiem na spoluprácu a udržanie produktivity, ako aj používania protokolu RDP. Lepšie zabezpečenie je z tohto dôvodu prioritou. Pridaný nástroj ESET LiveGuard Advanced zabezpečuje okamžitú ochranu prostredníctvom dodatočnej cloudovej technológie, ktorá chráni nielen počítače používateľov priamo vo firme, ale aj zamestnancov pripájajúcich sa z domu alebo iných vzdialených miest. Vďaka analýze neznámych vzoriek prostredníctvom ESET LiveGuard Advanced nie je chránený len počítač, na ktorom sa vzorka objavila, rovnakú detekciu a ochranu aktívne získavajú všetky koncové zariadenia v rámci firmy.

Ak chce spoločnosť zlepšiť svoju ochranu, ale IT oddelenie má plné ruky práce, kľúčovou požiadavkou je jednoduchá automatizácia zabezpečenia. ECOS a ESET LiveGuard Advanced sa ponúkajú ako to správne riešenie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete vyskúšať naše interaktívne DEMO riešenie ECOS.

Publikované: 21. júna 2023

Miroslav Ardon

Channel Sales Manager Slovakia

ESET, spol. s r.o.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama