GAMO-POI04-1

AVPP je odpoveďou na neproduktívnu administratívnu záťaž

Stretli ste sa so situáciou, keď za bránou fabriky zostal dodávateľ s tovarom, lebo nemal vstupné povolenie? Stáva sa a komplikuje to situáciu obom stranám. Pravidlá v oblasti bezpečnosti práce pri ochrane subjektov a objektov sú nekompromisné.

Pre väčšinu priemyselných podnikov je každodennou samozrejmosťou evidovať a vydávať pracovné povolenia pre externé firmy. Pre dodávateľov, subdodávateľov, dokonca aj interných zamestnancov pohybujúcich sa a pracujúcich v priestoroch výrobných spoločností platia rovnaké pravidlá v oblasti bezpečnosti práce, s ktorými sa musia nielen oboznámiť, ale ich formou testu potvrdiť a dodržiavať.

Ako si uľahčiť administratívnu záťaž? Ako eliminovať byrokraciu a zefektívniť pracovný čas? Odpoveďou je automatizácia, minimalizujúca neproduktívnu administratívu, a vzdelávanie, ktoré sa absolvuje digitálnou formou priamo z aplikácie.

Zopakujme si, čo všetko správne dodržiavanie BOZP obnáša: 

  • Organizovanie prezentácii a školení;
  • Realizáciu testovania;
  • Vyhodnocovanie testov; 
  • Vydávanie osvedčení | Preškoľovanie; 
  • Vedenie databázy respondentov;
  • Sledovanie platnosti školení.

A následne sa pozrime na riešenie: Je ním jednoduchá appka. Aplikácia na vydávanie pracovných povolení – AVPP – zjednoduší pracovný život automatizovane, bez zásahu a dozoru zodpovedného pracovníka. Dodávatelia si v nej pozrú videoškolenie, absolvujú test, získajú výsledky, po úspešnom vyhodnotení podpíšu formulár pre vydanie povolenia priamo v appke, a získajú ho už pred samotnou návštevou podniku či iného subjektu tiež online. AVPP tak šetrí nielen papier, ale najmä čas všetkých doteraz zúčastnených strán.

Publikované: 21. decembra 2022

Branislav Lupták

Softvérové riešenia

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. decembra 2022

reklama
reklama