Zaujímate sa o novinky zo sveta IT? Pošlite nám váš tip na krátku správu. Rubrika “Zaujímavosti a novinky z IT sveta” bude umiestnená v úvode magazínu. V závere samotného článku uvedieme meno a spoločnosť osoby, ktorá nás na novinku upozornila. Ako na to? Je to jednoduché. Stačí vyplniť formulár, vybrať voľbu “Zaujímavosti a novinky z IT sveta” a špecifikovať tému. Nech sa páči, prejdite k formuláru.

Novinky z IT pre business

GAMO-POI04-1

AVPP je odpoveďou na neproduktívnu administratívnu záťaž

Stretli ste sa so situáciou, keď za bránou fabriky zostal dodávateľ s tovarom, lebo nemal vstupné povolenie? Stáva sa a komplikuje to situáciu obom stranám. Pravidlá v oblasti bezpečnosti práce pri ochrane subjektov a objektov sú nekompromisné.

Pre väčšinu priemyselných podnikov je každodennou samozrejmosťou evidovať a vydávať pracovné povolenia pre externé firmy. Pre dodávateľov, subdodávateľov, dokonca aj interných zamestnancov pohybujúcich sa a pracujúcich v priestoroch výrobných spoločností platia rovnaké pravidlá v oblasti bezpečnosti práce, s ktorými sa musia nielen oboznámiť, ale ich formou testu potvrdiť a dodržiavať.

Ako si uľahčiť administratívnu záťaž? Ako eliminovať byrokraciu a zefektívniť pracovný čas? Odpoveďou je automatizácia, minimalizujúca neproduktívnu administratívu, a vzdelávanie, ktoré sa absolvuje digitálnou formou priamo z aplikácie.

Zopakujme si, čo všetko správne dodržiavanie BOZP obnáša: 

  • Organizovanie prezentácii a školení;
  • Realizáciu testovania;
  • Vyhodnocovanie testov; 
  • Vydávanie osvedčení | Preškoľovanie; 
  • Vedenie databázy respondentov;
  • Sledovanie platnosti školení.

A následne sa pozrime na riešenie: Je ním jednoduchá appka. Aplikácia na vydávanie pracovných povolení – AVPP – zjednoduší pracovný život automatizovane, bez zásahu a dozoru zodpovedného pracovníka. Dodávatelia si v nej pozrú videoškolenie, absolvujú test, získajú výsledky, po úspešnom vyhodnotení podpíšu formulár pre vydanie povolenia priamo v appke, a získajú ho už pred samotnou návštevou podniku či iného subjektu tiež online. AVPP tak šetrí nielen papier, ale najmä čas všetkých doteraz zúčastnených strán.

Inovujte, softvérové riešenia sú nástroj konkurenčného boja.

Branislav Lupták

Softvérové riešenia

reklama
reklama