Anketa

Je najjednoduchšou formou zapojenia sa. Súčasťou každého čísla magazínu bude anketa, zameraná na aktuálnu tému. Formou anketových otázok, položených viacerým subjektom, zmapujeme postoje a skúsenosti s danou témou. Okrem odpovedí uvedieme aj názov spoločnosti, meno a pozíciu respondenta. Ak vás aj táto rubrika zaujala, neváhajte a odošlite nám jednoduchý formulár. V krátkom čase vám zašleme tému, ktorej sa v ankete budeme venovať.
reklama

Martina Kormaník

Obchod

GAMO a.s.

reklama