1042-GAMO-POI5-1

Aké výhody získate v balíčku s manažovanými bezpečnostnými službami?

Manažované služby sa vzťahujú na outsourcing každodennej správy IT infraštruktúry alebo vybranej časti z nej. Špecializovaní partneri ponúkajú týmto spôsobom celý rad služieb vrátane správy sietí a serverov, kybernetickej bezpečnosti, zálohovania a obnovy dát, cloud computingu aj IT podpory. Mnohé firmy majú obmedzené IT zdroje a odborné znalosti, preto môže byť pre nich správa IT infraštruktúry zložitá. Ide o časovo a finančne náročnú úlohu, odvádzajúcu pozornosť a zdroje od hlavných obchodných činností. Tak načo ju riešiť?

Obstaraním manažovaných služieb firmy prekonávajú práve tieto výzvy a získavajú prístup k odborným znalostiam v oblasti IT, ktoré by inak boli pre nich nedostupné.
Poskytovatelia manažovaných služieb ponúkajú outsourcing IT služieb zákazníkom za mesačný poplatok eliminujúci investovanie do drahej IT infraštruktúry a personálu. Týmto spôsobom môžu spoločnosti ušetriť náklady, zvýšiť produktivitu a získať prístup k odborným znalostiam v oblasti IT. Pomenujme si výhody, ktoré firmám manažované služby prinášajú, a dôvody, ktoré ich k nasadeniu priviedli.


TOP 5 benefitov prečo zaviesť manažované služby

Šetrenie nákladov
Poskytovatelia manažovaných služieb ponúkajú malým a stredným podnikom nákladovo efektívne riešenia. Namiesto investícií do drahej IT infraštruktúry a personálu môžu podniky platiť fixný poplatok za IT služby, ktoré zahŕňajú údržbu, aktualizácie a podporu. Poskytovatelia manažovaných služieb majú odborné znalosti a nástroje na optimalizáciu IT infraštruktúry, čo znižuje prestoje a maximalizuje produktivitu.

Škálovateľnosť
Manažované služby možno rozširovať alebo znižovať podľa toho, ako sa menia obchodné potreby. S rastom biznisu alebo počtu zamestnancov môžu pridávať ďalšie služby alebo používateľov bez toho, aby museli investovať do nového hardvéru alebo softvéru. Škálovateľnosť umožňuje malým a stredným podnikom prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu bez vzniku dodatočných nákladov na IT.

Zvýšená bezpečnosť
Hrozby kybernetickej bezpečnosti sú pre všetky firmy bez rozdielu veľkým problémom. Poskytovatelia manažovaných služieb ponúkajú riešenia kybernetickej bezpečnosti, ktoré zahŕňajú detekciu hrozieb, prevenciu a reakciu. Zároveň majú odborné znalosti a nástroje na zabezpečenie IT infraštruktúry malých a stredných podnikov, čím znižujú riziko kybernetických útokov a únikov údajov.

Zlepšenie produktivity
Poskytovatelia manažovaných služieb môžu pomôcť malým a stredným podnikom zvýšiť produktivitu tým, že zabezpečia optimalizáciu a bezproblémový chod IT infraštruktúry. Poskytujú proaktívnu údržbu, aktualizácie a podporu, čím skracujú prestoje a zabezpečujú, že systémy zostávajú v prevádzke (business continuity).

Prístup k IT expertom
Odporúčame: Uchráňte sa pred stresovými situáciami a s dôverou sa oprite o certifikovaného IT partnera. Prenechajte mu riešenie a výkon zložitých technických IT úloh. Poskytovatelia manažovaných služieb majú odborné znalosti a nástroje na efektívnu správu IT infraštruktúry a služieb. Malé a stredné podniky môžu využiť tieto odborné znalosti a získať prístup k IT odborníkom, ktorí im pomôžu optimalizovať a rozvíjať ich vlastnú IT infraštruktúru aj služby.

Bola dôvodom pandémia?

Mnohé malé a stredné podniky začali využívať manažované služby ako reakciu na logistické riešenia priebehu pandémie Covid-19. Nevyhnutne potrebovali prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré umožňovali vzdialenú správu ich IT prostriedkov. V prípade väčších firiem, ktoré majú zložitejšie IT potreby, to mohlo byť aj kvôli nedostatku vlastných IT kapacít.

V neistom a napätom ekonomickom prostredí podniky často čelia výzve realizovať okamžité úspory nákladov na IT. Manažéri, konatelia musia určiť ako pristupovať k znižovaniu nákladov spôsobom, ktorý neohrozí kybernetickú odolnosť, napr. pred ransomvér útokmi zasahujúcimi firmy bez ohľadu na veľkosť. Väčšina firiem má problém odraziť kybernetické útoky práve kvôli malému počtu v tejto problematike kvalifikovaných pracovníkov.

Výsledky rôznych prieskumov naznačujú, že poskytovatelia manažovaných služieb môžu výrazne uľahčiť život práve menším firmám. A to nielen poskytovaním IT podpory pre vzdialenú prácu zamestnancov či zabezpečením vzdialenej správy z cloudu. Malé a stredné podniky sa pri správe IT riešení čoraz viac spoliehajú na poskytovateľov manažovaných služieb práve v oblasti bezpečnostných služieb a kybernetickej odolnosti.

Nekupujte iba licencie

Okrem služieb poskytovaných certifikovanými IT špecialistami „bezpečákmi“, ktorí majú bohaté skúsenosti s implementáciou, nastavením a bezpečnostným monitoringom, vám v GAMO spolu s manažovanou službou v jednom balíku poskytneme aj ESET licencie. Nemusíte ich kupovať samostatne a viazať si prostriedky. V rámci mesačného poplatku uhradíte potom iba faktúru za službu podľa reálnej spotreby a využitia licencií. Vždy máte prispôsobený počet aj druh používaných licencií podľa aktuálnej požiadavky.
Zakúpte si manažovanú službu s požadovaným počtom licencií a my navyše:

  • Zabezpečíme technologickú komplexnosť poskytovateľa manažovaných služieb, ktorý poskytuje sieťové služby, infraštruktúru, bezpečnostnú odolnosť, disponuje cloud prostredím a IT podporou 24×7.
  • Rozptýlime vaše obavy o bezpečnosť.
  • Poskytneme flexibilitu súvisiacu s financiami, presunom IT nákladov – z investičných (CAPEX) do prevádzkových (OPEX) nákladov.

Plaťte len za to, čo skutočne používate

Žiadne paušálne poplatky či dlhodobá viazanosť. Získate flexibilitu pri pridávaní alebo odstraňovaní licenčných jednotiek a prechod na vyššiu úroveň bez výrazného zvýšenia nákladov.

Publikované: 21. júna 2023

Gabriela Repatá

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama