Apríl POI 01_01

Zero Trust: Autentizujte a autorizujte každého, vždy a všade

Zero Trust nie je služba, produkt alebo technológia. Je to filozofia a metodológia tvorby, implementovania a správy kybernetickej bezpečnosti.

Tradičná bezpečnostná architektúra bola primárne založená na mohutnej ochrane perimetra prostredníctvom nástrojov ako firewally, systémy prevencie prienikov a podobne. 

Vzdialená a dynamická práca, využívanie cloudových úložísk, nástrojov a aplikácií, spolu s neustále sa zvyšujúcim počtom pripojených zariadení a rýchlo narastajúcou veľkosťou bezpečnostného perimetra, majú za následok, že tradičné riešenia a prístupy už nestačia pre dosiahnutie komplexného zabezpečenia.

Princípy Zero Trust sú jednoduché – ničomu nedôveruj, vždy overuj. Akákoľvek požiadavka, ktoréhokoľvek užívateľa bez ohľadu na jeho zariadenie, lokáciu alebo prítomnosť vo vnútri/mimo perimetra musí byť autentifikovaná, autorizovaná, skontrolovaná a šifrovaná.

Ak chcete ošetriť potenciálne slabé miesta, vieme s nastavením a prijatím tejto filozofie pomôcť.

Napriek jednoduchej teórii je implementácia Zero Trust náročná. Vyžaduje dôsledný a dobre premyslený end-to-end prístup na úrovni celej architektúry kybernetickej bezpečnosti.

Komplexnosť riešenia:

 • Pokročilé zabezpečenie koncových zariadení so schopnosťou detekcie a vyhodnocovania rizík, reakcie na incidenty, ako aj ich prešetrenia a nápravy.
 • Ochrana siete prostredníctvom Next Generation firewallu.
 • Identifikácia používateľov a zariadení, ktorí sa pokúšajú pripojiť k sieti, spolu so schopnosťou mikrosegmentácie.
 • Centralizovaný manažment zariadení a riadenia kybernetickej bezpečnosti.
 • Nastavenie kontroly prístupu k aplikáciám, súborom a službám na vlastnej infraštruktúre aj v cloude.
 • Nasadenie nástrojov na nepretržité monitorovanie siete, identifikáciu zraniteľností a detekcie podozrivého správania.
 • Vyhodnotenie vzdialeného prístupu s cieľom zabezpečiť správne zabezpečenie a overovanie.
   

Hoci táto komplexnosť môže znieť strašidelne, no aj na ňu existuje riešenie. Základom je zmena vnímania bezpečnosti a s ňou spojeným Zero Trust prístupom ako služby, produktu alebo jednorazovej akcie. Kybernetická bezpečnosť je komplexnou skladačkou a cestou neustáleho rozvoja, zdokonaľovania a adaptácie. Je špeciálnou dlhodobou súhrou činností, uplatňujúcou sa naprieč celou firmou. Rozsah technológií a množstvo nástrojov robí z kybernetickej bezpečnosti krehkú skladačku, ktorej každý dielik je potrebné citlivo zvážiť.

 • Prvým krokom je výber správneho partnera, ktorý dokáže pokryť každú vašu potrebu a každý aspekt IT bezpečnosti.
 • Druhým krokom je výber čo najmenšieho počtu komplexných konsolidovaných riešení – teda služieb alebo technológií, od čo najmenšieho počtu kvalitných dodávateľov, ktoré v rámci jedného produktu dokážu pokryť čo najväčšie spektrum problémov.

Dosiahnutie prvotriednej ochrany nie je ani pre najväčšie a najbohatšie firmy hľadaním tých najlepších technológií úzko zameraných na dokonalé riešenie konkrétnych špecifických problémov. Oveľa vyššiu úroveň bezpečnosti je možné dosiahnuť prostredníctvom jedného komplexného konsolidovaného riešenia, ktoré zastreší široké spektrum problémov navzájom prepojených technológií a nástrojov.

 • Tretím, no možno najdôležitejším, krokom pri vydaní sa na cestu Zero Trust architektúry a modernej kybernetickej bezpečnosti je dôkladná analýza IT infraštruktúry spolu s vypracovaním viackrokového plánu implementácie nápravných opatrení, zlepšení, a postupného rozvoja kybernetickej bezpečnosti presne podľa vašich potrieb, možností a priorít.
   

Odmenou za osvojenie si princípov Zero Trust bude okrem zníženia rizika nezvratných následkov kyber útokov na podnikanie aj zvýšenie spoľahlivosti využívaných technológií a lepší user experience používateľov. 

Ak vás zaujíma téma architektúry kybernetickej bezpečnosti, viac sa o nej dočítate tu: https://www.platformofinvention.sk/kyberneticka-bezpecnost-musi-stat-na-pevnych-zakladoch/

Publikované: 21. decembra 2022

Igor Chudáčik

Produktový manažér

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. decembra 2022

reklama
reklama