GAMO Platform Of Invention II - Výber správneho SD-WAN-u prináša poskytovateľom služieb cenné príležitosti

Výber správneho SD-WAN-u prináša poskytovateľom služieb cenné príležitosti

Spoľahlivé Secure SD-WAN riešenie je nevyhnutné pre urýchlenie sprístupnenia geograficky rozptýlených pobočiek k využívaniu základných podnikových aplikácií a služieb. Všetky potrebujú konektivitu, bezpečnosť a možnosť zjednotenej správy, aby poskytovali čo možno najlepšiu používateľskú skúsenosť. Dôležitá je tiež možnosť zaobchádzať s každou pobočkou ako so samostatnou entitou vždy, keď to situácia vyžaduje.

Výber správneho riešenia SD-WAN je nevyhnutný

Realita je však taká, že príliš veľa SD-WAN riešení má isté obmedzenia čo sa týka rozsahu a účinnosti schopností či ďalších služieb, ktoré poskytujú. Uvedomenie si tohto faktu je veľmi dôležité najmä preto, že poskytovatelia služieb pri výbere zvažujú SD-WAN riešenie, ktoré sa bude ponúkať ako spravovaná služba. Nesprávne zvolené SD-WAN riešenie môže mať však negatívny dosah napríklad na náklady pri nasadení, zložitosť a čas uvedenia na trh v klientskom prostredí či náklady na samotnú správu. Naopak výber správneho riešenia SD-WAN umožňuje poskytovateľovi služieb prinášať nielen agilnú konektivitu na hrane, ale pridávať aj ďalšie služby generujúce príjmy.

 „Ide napríklad o prístup k sieti LAN (káblové a bezdrôtové pripojenie), viditeľnosť a ovládanie internetu vecí, on-ramp vstup pre multi-cloud a, čo je najdôležitejšie,  zabezpečenie. Jednotná integrovaná platforma VAS je takým SD-WAN riešením, ktoré toto všetko môže poskytnúť a ktoré umožňuje poskytovateľom služieb rozšíriť svoju stopu v službách a zvýšiť príjmy pri znížení súčasného úsilia pri zaškoľovaní (onboardingu),“ uvádza Ondřej Šťáhlavský, Sr. Regional Director CEE zo spoločnosti Fortinet.

Vo výsledku sa riadenie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) a maximalizácia ziskov zúži na kontrolu kapitálových výdavkov (capex) a prevádzkových nákladov (opex) SD-WAN-u. A to si, samozrejme, vyžaduje výber správneho riešenia pre danú prácu. Efektívne služby založené na riešení SD-WAN, ktoré konsolidujú a integrujú sieťové a bezpečnostné funkcie, nielenže znižujú počiatočné investície, ale vďaka hlbokej a širokej viditeľnosti, bezproblémovej správe, jednoduchému nasadeniu vo veľkom rozsahu, zdieľaniu informácií a automatizovaným reakciám v oblasti kybernetickej bezpečnosti, umožňujú aj kritickú back-end réžiu.

Prečo radšej SD-WAN ako MPLS? 

Výhody riešenia SD-WAN prevažujú nad samotným MPLS. Dôvodom je skutočnosť, že dnešný prenos, ktorý sa skladá z pokročilých webových aplikácií a zložitých pracovných postupov, si vyžaduje flexibilnejšie a dynamickejšie prostredie pripojenia ako dokáže tradične zabezpečiť statické pripojenie MPLS. Viac výhod oproti MPLS si môžete prečítať TU.

„Riešenie Fortinet Secure SD-WAN je odlišné, pretože samotné SD-WAN  je implementované ako integrovaná funkcia v zariadení ďalšej generácie firewallov FortiGate (NGFW). Každé pripojenie automaticky zahŕňa možnosti dynamickej siete VPN na zabezpečenie dát v tranzite v kombinácii s hĺbkovou kontrolou tohto prenosu a s pomocou širokej škály bezpečnostných nástrojov vrátane IPS, firewall, WAF, web filtering, anti-virus a anti-malware. Tie sú už súčasťou každej technológie FortiGate NGFW, ktoré podporuje SD-WAN,“ spresňuje Ondřej Šťáhlavský, Sr. Regional Director CEE zo spoločnosti Fortinet.

Publikované: 4. novembra 2021

Veracomp Slovakia

Veracomp Slovakia - Exclusive Networks

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 4. novembra 2021

reklama
reklama