GAMO-POI04-24

Sme uznávanými profesionálmi v segmente

Kde a ako to môžeme poslať do sveta?

Ostatné roky sú obrovskou skúškou pre podnikateľské subjekty v celej Európe. Nielen pre veľké korporáty, ale aj pre malé a stredné podniky. Niektoré firmy s 5 až 100 zamestnancami museli podstúpiť rozsiahle opatrenia alebo dočasne zastaviť činnosť. Podľa Slovak Business Agency bol pritom v roku 2020 ich podiel na celkovej zamestnanosti v SR 74,2 percenta. Prežili najmä tie, čo menili stratégiu a hľadali nové cesty pre biznis.

Ako však získať v sťažených podmienkach nových klientov? Ako rozšíriť svoj priestor doma aj mimo Slovenska? Kto v tomto malým a stredným podnikom pomôže? Aj o tom sme sa zhovárali s Kristiánom Alakšom, generálnym riaditeľom spoločnosti GAMO a.s.

Ako sa štát stará o veľký segment zamestnanosti na Slovensku? Kto najaktívnejšie vytvára networkingu a podpory malým a stredným podnikom? Kto im pomáha ukázať cestu a možnosti? Je na to u nás účinná špecializovaná forma pomoci?

Áno, je. Presvedčili sme sa o tom v ostatných rokoch aj my v GAMO. Takýmito subjektami sú najmä SARIO, Ministerstvo hospodárstva SR, ale aj EXIM banka a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktoré robí exportné fóra.

Na aktivitách SARIO vidno, že chcú pomáhať. Nikdy by som si nepomyslel, že štátna inštitúcia môže až v takej miere reálne pomáhať podnikateľom v tom, aby sa presadili na zahraničnom trhu.

Ako presne SARIO pomáha?

SARIO podporuje malé a stredné podniky pri prezentácii v zahraničí na rôznych podnikateľských misiách, výstavách a veľtrhoch. Vytvára priestor pre komunikáciu s potenciálnymi zahraničnými partnermi, poskytuje cenné kontakty, a zároveň pôsobí ako štátny garant dôveryhodnosti našich firiem. Poskytuje aj jazykovú podporu, ak je potrebná.

Veľkým benefitom je networking počas podnikateľských misií, ktorý prirodzene vzniká medzi slovenskými firmami. Synergické efekty zo stretávania sa podnikateľov sú dokonca častokrát väčšie než očakávania získania zahraničného biznisu. Povedal by som, že tieto firmy sú rovnako nastavené, myslia vo veľkom, chcú ísť za hranice. Neberieme sa ako konkurencia, naopak, aj navzájom rozvíjame spoluprácu alebo si aspoň posúvame cenné rady.

Ako sa možno prihlásiť do výziev týchto inštitúcií, otvoriť si cestu zo Slovenska do zahraničia?

SARIO ponúka napríklad pomoc formou Národného projektu, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie. Určený je pre malé a stredné podniky so sídlom mimo bratislavského kraja. Na každú podnikateľskú misiu existuje jednoduchý registračný formulár a forma pomoci následne závisí od typu misie. Buď idú podnikatelia spolu so SARIO na konferenciu, na veľtrh, ako návštevníci, alebo idú ako spoloční vystavovatelia slovenského stánku vo vizuále Good Idea Slovakia.

V tomto prípade majú vybrané firmy možnosť prezentovať svoje produkty a služby na veľkých medzinárodných fórach a takmer bezplatne.

Je prihlasovanie sa na tieto misie komplikované?

Každá jedna aktivita má svoj registračný formulár, v ktorom záujemca vypĺňa údaje o firme a o tom, čo by chcela prezentovať. Či ide o novú službu, nový výrobok, a podobne. Keďže Nárdoný projekt je určený pre malé a stredné podniky, musíte sa, samozrejme, kvalifikovať ako malý a stredný podnik. Následne príde spätná väzba o tom, či vás vybrali.

Keď sa ale s niekým o týchto aktivitách bavíme, buď ich nepozná alebo tomu nedôveruje.

Prečo? Ide o slabé povedomie o SARIO ako o značke? Alebo je to finančne náročné?

Práveže naopak, náklady, ktoré si hradí firma, sú väčšinou oveľa nižšie ako náklady hradené SARIO. Firma hradí osobné náklady ako letenky a diéty, pri veľtrhoch to môže byť aj ubytovanie.

Napríklad počas veľtrhu hradí SARIO celú výstavnú plochu, prenájom, dizajn, remeselné práce za postavenie celého stánku, poznateľnosť značky, propagačné materiály, catering a ďalšie položky.

Máte už aj praktickú skúsenosť v podobe spolupráce?

Áno, máme. Tak ako som spomínal, dôležitý je aj networking medzi slovenskými podnikateľmi. Podarilo sa nám v spolupráci s ďalšími partnermi poskladať spoločný produkt, ktorý je na túto dobu veľmi aktuálny. Dobrá príležitosť, ale aj dobrá škola medzinárodného obchodu bola hneď po prvej podnikateľskej misii v Dubaji. Šlo o nový produkt patriaci pod kybernetickú bezpečnosť. Obchodné príležitosti z iných misií sú momentálne v ďalšej fáze rokovaní.

Čo je najväčšou devízou spolupráce so SARIO?

Určite možnosť spolupráce s agentúrou z daného teritória, ktorá dohodne a zabezpečí obchodné rokovania na mieru. Je to ďalší náklad hradený zo strany SARIO. Pred podnikateľskou misiou prebehnú medzi nami a agentúrou online stretnutia, kde si určíme čo ponúkame, aké produkty a služby, čo očakávame, či hľadáme potenciálnych zákazníkov, obchodných partnerov, alebo máme záujem o zastúpenie v teritóriu. Agentúra následne predloží našu ponuku druhej strane.

Musím povedať, že stretnutia sú veľmi relevantné, dokonca často sa tu dohodnú stretnutia s predstaviteľmi vlády, veľkých národných a nadnárodných spoločností.

Ďalšou výhodou je možnosť zoznámiť sa a priamo komunikovať s predstaviteľmi zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, či už s veľvyslancami alebo ekonomickými diplomatmi. Devízou je aj už spomínaná spolupráca na projektoch s ďalšími slovenskými firmami, ktoré na týchto medzinárodných eventoch spoznávame.

Publikované: 21. decembra 2022

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. decembra 2022

reklama
reklama