GAMO Platform Of Invention II - Služba S3 - Počuli ste o nej

Služba S3. Počuli ste o nej?

Simple Storage Service alebo aj S3 je cloudová služba poskytujúca jednoduché riešenie pre ukladanie dát. Inými slovami ide o objektové úložisko, kde pod pojmom objekt rozumieme dáta rôzneho typu ako obrazový materiál, textové súbory, webové stránky, mobilné aplikácie, podnikové aplikácie či zariadenia internetu vecí IoT.

Tieto položky sa aj so svojimi metadátami v S3 ukladajú do pomyselných zásuviek a možno ich nakonfigurovať tak, aby podporovali konkrétne potreby použitia. Jedným z nich je ponechanie viacerých verzií objektu v jednej zásuvke, čo umožňuje obnovovanie omylom odstránených alebo prepísaných objektov.

Skupiny a objekty v nich sú privátne a je k nim možný prístup iba vtedy, ak explicitne udelíte prístupové povolenia.

Ako to funguje

Ak chcete uložiť svoje údaje do S3, najskôr si vytvoríte „zásuvku“ a pomenujete ju. Následne do nej nahráte údaje – objekty v službe S3. Každý objekt má kľúč alebo názov kľúča, ktorý je jedinečným identifikátorom objektu v skupine.

S3 je navrhnutý na 99,95 percentnú dostupnosť údajov, pretože automaticky vytvára a ukladá kópie všetkých objektov vo viacerých systémoch. To znamená, že údaje sú chránené pred zlyhaniami, chybami a hrozbami a v prípade potreby vždy k dispozícii.

Svoje náklady šetríte bez obetovania výkonu ukladaním údajov v tzv. triedach úložísk S3, ktoré podporujú rôzne úrovne prístupu k údajom s príslušnými rýchlosťami. To, ktoré údaje by sa mali presunúť do lacnejšej triedy úložiska, zistíte analýzou tried úložiska a možno ich u ukladať aj do triedy S3 Intelligent-Tiering (Inteligentné vrstvenie), vytvárajúcej úrovne objektov a automaticky zabezpečujúcej úsporu nákladov.

Je to bezpečné?

S3 má bezkonkurenčné možnosti zabezpečenia, dodržiavania predpisov a auditu. Zabezpečuje údaje pred neoprávneným prístupom pomocou funkcií šifrovania a nástrojov na správu prístupu. S3 je jediná služba objektového úložiska, ktorá umožňuje zablokovať verejný prístup ku všetkým vašim objektom na úrovni zásuviek alebo účtu pomocou funkcie S3 Block Public Access.

Hlavné výhody
  • Ide o cloudovú službu s priestorom pre bezpečné ukladanie dát s možnosťou automatického zálohovania;
  • Umožňuje preniesť vašu kompletnú infraštruktúru úložísk a jednoducho ukladať svoje dáta;
  • Týmto spôsobom môžete využiť výhody flexibility cloudu, navyšovať a redukovať prostriedky na základe svojich potrieb a využívať systém „platby za využitie“;
  • Technológie použité v objektovom úložisku vytvárajú ideálne podmienky pre poskytovanie uceleného systému obnovy dát;
  • Disponuje mechanizmami na presun starých údajov na dlhé dočasné skladovanie, čo zabezpečí zníženie nákladov;
  • Poskytuje špičkový výkon, škálovateľnosť, dostupnosť a odolnosť;
  • Ide o lacný a spoľahlivý spôsob skladovania objektov.
Pre koho je S3 určená?

Pre zákazníkov všetkých veľkostí a odvetví na ukladanie a ochranu ľubovoľného množstva údajov pre rôzne prípady použitia.

Publikované: 4. novembra 2021

Martin Pisák

Technické riešenia, Cloud

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 4. novembra 2021

reklama
reklama