1238_GAMO_POI7-21

Slovenskí špecialisti tvoria inovatívne kybernetické trhovisko

Idea pre projekt CYBERplace sa zrodila v spoločnosti GAMO už začiatkom minulého roka a na jeho konci sa stala realitou. Platforma obsahuje informácie o riešeniach pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom projektu CYBERplace je počas dvoch rokov vytvoriť virtuálne trhovisko zamerané na rozvoj služieb a povedomia v tejto oblasti. Pôjde o online platformu, ktorá prepojí know-how odborníkov s aplikáciou v praxi, napríklad v podobe riešení Security as a Service. Záujemca si vyberie službu a špecialisti následne vyriešia jeho ťažkosti.

„Naše skúsenosti s budovaním a vývojom veľkých softvérových riešení, kompetencie a know-how v problematike kybernetickej bezpečnosti, poskytli dostatočné a relevantné zázemie pre zrod idey pre trhovisko CYBERplace,“ hovorí Zuzana Holý Omelková z GAMO. „Aby sme sa však od zámeru dostali až k realizácii projektu, o finančné prostriedky sme sa úspešne uchádzali z eurofondov, konkrétne z programu Digital Europe,“ dodáva.

Spoločnosti, ktoré chcú využiť novú platformu, z nej nemusia mať obavy. Súčasťou CYBERplace budú rôzne spôsoby pomoci ako vybrať adekvátny produkt – prípadové štúdie, recenzie, alebo typické riešenia úspešne implementované vo zvolenom segmente. Online trhovisko bude podporovať verejné a súkromné organizácie. Cieľom je, aby rástla ich odolnosť proti kybernetickým útokom.

Projekt financovaný na základe dohody o grante č. 101145876 podporuje Európske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť.

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo ECCC. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.“

Publikované: 25. júna 2024

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama