0988_GAMO_POI-03_Foto-export-HD-11

Priekopnícka základná škola v Banskej Bystrici

Kyber útokov pribúda, no špecialistov na bezpečnosť je ako šafranu. Na tento fakt upozorňujú všetky zodpovedné firmy a inštitúcie uvedomujúce si likvidačné dôsledky. Dlhodobý dopyt po odborníkoch pociťujú sektory IT, elektrotechniky aj energetiky. Čo s tým? Ako podporiť inovatívnu ekonomiku? 

Na to pozná odpoveď manažment a učiteľský tím Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Sú priekopníkmi v riešení s ambíciou pripravovať žiakov na dobu, v ktorej budú žiť zakrátko. 

Vybudovali moderné centrum vzdelávania CeTech, unikátny komplex technických učební. Do vzdelávacích plánov zahrnuli hodiny techniky pre zdokonaľovanie technických a praktických zručností pri práci so systémami, 3D tlačiarňami, CNC stavebnicami či rôznymi grafickými programami. Vedú deti ku spoznávaniu trendov techniky a rozširovania si digitálnych zručností na jednoduchých praktických zadaniach. Rozvinuli osnovy pre oblasť techniky a robotiky. A v neposlednom rade podchycujú potenciál najšikovnejších s následnými odporúčaniami pokračovania na stredných technických školách. Na úrovni vzdelávacieho systému ZŠ–SŠ–VŠ zastrešujú nesmierne dôležitú spoluprácu škôl s praxou a potencionálnymi zamestnávateľmi a otvárajú svojim študentom dvere do profesií žiadaných na trhu.

To je Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a jej tím hodný nasledovania. Čo si priať viac? Odpoveď je jasná: aby bolo takto ambicióznych učiteľských zanietencov, nastavených na cestu inovácií a hľadania potenciálu pre prax, oveľa viac.

Publikované: 13. júna 2022

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 13. júna 2022

reklama
reklama