GAMO-POI04-6

Novinka Veeam Backup for Salesforce eliminuje riziko straty dát a metadát

Spoločnosť Veeam® Software, líder v oblasti riešení zálohovania, obnovy a správy dát umožňujúcich modernú ochranu dát, predstavila novinku Veeam Backup for Salesforce eliminujúcu riziko straty dát a metadát Salesforce v dôsledku ľudskej chyby, problémov s integráciou a ďalších bežných scenárov straty dát Salesforce.

Salesforce je číslo jeden medzi riešeniami SaaS (softvér ako služba) pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a nové riešenie spoločnosti Veeam umožňuje organizáciám nasadiť záložné prostredia v lokálnom prostredí aj v cloude a poskytnúť úplný prístup k údajom a metadátam Salesforce a kontrolu nad nimi.

Poskytuje tiež výkonné možnosti rýchlej obnovy pre IT oddelenia a správcov Salesforce vrátane granulárnej a hromadnej obnovy záznamov, hierarchií, polí, súborov a metadát zo Salesforce. Tento nový produkt nadväzuje na úspech riešenia Veeam Backup pre Microsoft 365 a rozširuje podnikovú platformu Veeam o ďalšie popredné riešenia SaaS.

„Štúdia Veeam Salesforce Protection Trends Report 2022 ukazuje, že 97 % respondentov si uvedomuje potrebu chrániť svoje najdôležitejšie aplikácie SaaS, ako sú napríklad Salesforce a Microsoft 365, avšak zálohovanie týchto aplikácií bolo v minulosti zo strany IT najviac prehliadané, čo viedlo k zraniteľnostiam, bezpečnostným rizikám, strate a poškodeniu dát,“ hovorí Martin Štětka, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu spoločnosti Veeam Software.

Správa Veeam Salesforce Protection Trends Report 2022, ktorú v mene spoločnosti Veeam vypracovala nezávislá výskumná agentúra, sa opierala o názory 800 nestranných vedúcich pracovníkov IT a odborníkov na implementáciu z celého sveta. Medzi riziká Salesforce započítala napríklad možnosť nesprávneho importu alebo načítania údajov, ale aj tie, ktorým čelia iné IT platformy: vrátane nedodržiavania odporúčaných postupov a regulačných mandátov, problémov s kybernetickou bezpečnosťou, poškodením úložiska údajov či chýb spôsobených používateľmi a aplikáciami.

Medzi kľúčové funkcie Veeam Backup for Salesforce patria:

  • Natívne funkcie na zálohovanie a obnovenie údajov a metadát zo služby Salesforce;
  • Rýchle a flexibilné obnovenie záznamov, hierarchií, polí, súborov a metadát zo Salesforce;
  • Zabezpečenie údajov spustením záložného systému kdekoľvek – v lokálnom prostredí alebo v cloude (AWS, Azure ai.);
  • Vlastné plánovanie s možnosťou plánovania granulárneho zálohovania a nastavenia ukladania na úrovni objektov;
  • Zjednodušené spravovanie viacerých inštancií Salesforce z jednej konzoly.
  • Prírastkové zmeny: Priebežné vytváranie záloh s prírastkovou synchronizáciou a flexibilným plánovaním pre údaje Salesforce;
  • Jednoduché a ľahko použiteľné používateľské rozhranie: Spustenie zásad zálohovania a úloh obnovy v priebehu niekoľkých minút;
  • Zobrazenie a porovnanie: Umožnenie zobrazenia verzie záznamov a metadát a ich rýchle porovnanie s produkčnou verziou;
  • Hierarchia obnovy: Granulárne obnovovanie objektov súvisiacich s akýmkoľvek záznamom vrátane nadradených a podradených záznamov.

Spoločnosť Veeam vydáva aj bezplatnú verziu tohto riešenia – Veeam Backup for Salesforce Community Edition. Verzia Community Edition poskytuje plnohodnotné bezplatné riešenie zálohovania a obnovy Salesforce pre organizácie s 50 alebo menej licenciami používateľov Salesforce.

Veeam Backup for Salesforce je samostatný produkt, ktorý je novým rozšírením platformy Veeam. V súčasnosti je k dispozícii u viac ako 35 000 technologických partnerov a predáva sa v podobe ročného predplatného na jedného až päť rokov pre každého používateľa.

Spoločnosť Veeam teraz ponúka dva ročné úvodné balíky do roku 2023: pre maximálne 300 používateľov za cenu 2 000 USD a pre neobmedzený počet používateľov za cenu 10 000 USD.

Viac informácií nájdete na stránkach www.veeam.com/cz alebo produktových stránkach https://www.veeam.com/backup-salesforce.html

Publikované: 21. decembra 2022

Michal Štětina

Field Marketing Manager CEE

Veeam

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. decembra 2022

reklama
reklama