0946_GAMO_Facebook-posts-marec01-3-Web

Kontinuálny rozvoj Microsoft 365

Pomáhame zákazníkom neplytvať peniazmi a využívať potenciál Microsoft 365 naplno. Nehľadajte aplikácie tretích strán: naučíme vás ako si vyskladať vlastné portfólio aplikácií a služieb. Vybrať presne také, aké potrebujete.

Motiváciou pre vznik tohto článku sú reálne fakty, overené komunikáciou so zákazníkmi. Pracovníci často venujú mnoho času úlohám, čo sa dajú zautomatizovať.

Kde vidíme rezervy

Aj dlhodobí používatelia služby Microsoft 365 využívajú len obmedzený počet aplikácií z tých, ktoré majú k dispozícii v rámci svojich licenčných plánov. Vo väčšine prípadov je to e-mailová služba Outlook, Teams, možno ešte zopár ďalších.

Pomoc zorientovať sa

Viete, čo máte k dispozícii v rámci služieb Microsoft 365? Viete, ako z toho vyťažiť maximum? Náš skúsený tím „M365“ vás zorientuje v možnostiach jednotlivých aplikácii, prediskutuje vaše potreby a odporučí optimálne riešenie. Naučíme vašich pracovníkov ako s nimi pracovať.

Služba Microsoft 365 je živý ekosystém. Priebežne sa vyvíja, dopĺňa o nové funkcie, jednoducho sa neustále vylepšuje. Ku skvalitneniu môže prispieť každý používateľ M365 zadaním požiadavky pre tú ktorú službu alebo podporou už existujúcej služby, jednoduchým zahlasovaním v jej prospech.

Rozsiahlymi zmenami v poslednom období prešli služby Power Platform, pribudol nový typ kanálov v Teams, a mnoho ďalších. Iný scenár je, keď je jedna služba integrovaná do druhej (napr. Sky for Business do Teams, Teams do Outlooku, Úlohy do To-Do ap.) alebo sa služba upraví a včlení jej zjednodušená verzia do inej, prípadne pribudne ako nová služba (napr. Task by Planner v Teams, List zo Share Point), niekedy to môže byť len  dizajnová zmena (napr. aktuálne úprava loga).

Optimálny systém práce

Neprešľapujte na mieste, ale posúvajte sa ďalej. Dnešná doba je dynamická, náročná na zmeny a rýchle rozhodovania. Konkurenčnou výhodou je dokázať sa v krátkom čase zmenám prispôsobiť a prijať kvalifikované rozhodnutia. Pomocou širokého spektra užitočných online nástrojov dokážete byť maximálne flexibilný a efektívny zároveň. Nastaviť optimálny systém práce, čo v našom ponímaní znamená urobiť ho čo najjednoduchší, t.j. intuitívny  pre používateľov, a, samozrejme, aj bezpečný zároveň. To si vyžaduje poznať existujúce možnosti, rozumne ich skĺbiť a uviesť do života.

Kybernetická odolnosť

Služba Microsoft 365 nie je len o kolaborácii, flexibilite a efektívnosti. Reaguje na rastúci počet útokov hackerov a vírusov, ako aj vysoko rizikových prípadov kompromitovania údajov, keďže ľudia majú tendenciu prehliadať bezpečnostné záležitosti, kým „je všetko v poriadku“.  Často nechápu hodnotu informácií, s ktorými zaobchádzajú, a sú s ich ochranou dosť nedbalí, a to sa týka práce aj osobného života. Sú najslabším článkom v reťazci prijímania bezpečnostných opatrení. Najlacnejšou a najefektívnejšou prevenciou a zvyšovaním kybernetickej odolnosti je vzdelaný, informovaný zamestnanec aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Neplatí, že všetkým všetko

Spektrum služieb v Microsoft 365 je skutočne (tak) široké a rôznorodé. Nemusí každý používať všetko a už vôbec nie rovnako. Ak ich začnete spájať a kombinovať, vytvoríte si aplikácie „na mieru“. Ako príklad môžu poslúžiť Forms, či už samotný alebo v kombinácii so Share Point. Marketingu alebo HR pracovníkom môže poskytovať obrovskú službu, ušetriť veľa času, zatiaľ čo iní používatelia môžu vnímať Forms len z pohľadu respondenta vyplňujúceho dotazník. Podobným príkladom sú prehľady a vizualizácie údajov v Power BI. Pre manažérov a tímlídrov sú zdrojom dôležitých informácií k rozhodnutiam, získajú ich rýchlo, a sú vždy aktuálne.

Prispôsobiť postupy

To, čo vám fungovalo a na čo ste zvyknutí, nemusí fungovať stále, napríklad z dôvodu nekompatibility s novými zariadeniami a systémami. Zmeny okolo ovplyvňujú aj vás a nútia vás meniť sa tiež. Meniť svoje rutiny znamená naučiť sa obsluhovať a používať nové zariadenia, nové aplikácie. Digitálna doba je presne o tom – že nás núti držať krok s dobou, pretože zajtra už môže byť všetko inak.

Neustále vzdelávať

Nenechať si ujsť vlak znamená sledovať trendy, noviny, a dokázať ich využiť vo svoj prospech. Dosiahnuť sa to dá neustálym vzdelávaním  – jedným zo základných pilierov nášho úspechu.

Publikované: 21. decembra 2022

Marcela Gottwaldová

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. decembra 2022

reklama
reklama