young-architect-sitting-at-the-desk-indoors-in-off-VKAY6T2

Je potrebné obávať sa migrácie do cloudu?

Pýtame sa firiem čo tým prešli a neľutujú.

Global Assistance Slovakia poskytuje technickú asistenciu vodičom motorových vozidiel pri nehodách alebo poruchách, asistenčné služby fyzickým osobám na cestách v zahraničí, služby spojené s riešením problémov pri užívaní nehnuteľností, ako aj doplnkové zdravotné asistenčné služby ako lekár na telefóne, druhý lekársky názor, personalizovaná onkológia ap. Pre svoju činnosť využíva profesionálnu sieť zmluvných partnerov zo Slovenska a ďalších krajín sveta.

„Naším impulzom pre migráciu do cloudového prostredia bola inovácia v podobe zavedenia špecializovanej aplikácie, riadiacej asistenčné služby zmluvných partnerov zo siete poisťovní, lízingových spoločností a bánk. Spočiatku sme hľadali dodávateľa hardvérovej infraštruktúry, ale v prospech využitia cloudových služieb hovorilo nielen porovnanie celkových výdavkov oboch riešení, ale aj garancia dostupnosti a spoľahlivosti cloudu v nepretržitom režime 24/7. Migrácia pre nás nepredstavovala až takú veľkú výzvu, keďže poskytovateľ cloudu nám umožnil projekt i jeho funkčnosť otestovať a optimalizovať pred uvedením do ostrej prevádzky. Dnes využívame plne funkčný IT systém a okrem prostredia pre samotnú aplikáciu máme v cloude vytvorené aj testovacie prostredie. Vďaka nemu môžeme zaškoľovať nových operátorov call centra a spolupracujúcich partnerov bez obmedzenia prevádzky.“

Roman Klamo, Projektový manažér, Global Assistance Slovakia, s.r.o.

Ak sú kľúčové parametre poskytovateľov cloudu z pohľadu výkonu, architektúry, licencovania a prístupových mechanizmov pre vás vyhovujúce a viac-menej porovnateľné, rozhodujúcim kritériom sa stáva cena. Nové cloudové prostredie, v ktorom prevádzkujete systémy rentabilnejšie ako u konkurenčného poskytovateľa, je nepochybne lákavé. Pokiaľ sa pri migrácii môžete spoľahnúť na kvalifikovanú asistenciu špecialistov, ktorí vás prevedú migračnou stratégiou, určite sa oplatí preniesť aplikácie a systémy z jedného cloudového prostredia do iného. Migrácia vo vlastnej réžii môže byť plná nástrah, a preto rozhodne netreba šetriť na nákladoch a spoľahnúť sa na pomoc odborníkov.

V našom prípade sme realizovali prechod od jedného providera k druhému, a celý proces migrácie riadili špecialisti tretieho poskytovateľa cloudových služieb. Všetky kroky migrácie tak boli vykonané správne, bez komplikácií, a s vopred pripraveným scenárom na hladký priebeh. Naša spoločnosť DETOX je poskytovateľom služieb odpadového hospodárstva a virtuálnu cloudovú infraštruktúru využívame viac ako 8 rokov. Oceňujeme v nej rýchlosť reakcie na zmeny, možnosť dynamického rozširovania IT infraštruktúry a využívanie zdrojov vtedy, keď ich potrebujeme. Dnes naplno venujeme čas rozvoju systémov a podpore core business-u.

Miroslav Staník, IT manažér,
Detox s.r.o.

Migrácia serverov do cloudu nás odbremenila od nutnosti denného sledovania stavu serverov a ich prevádzkových parametrov. Core business spoločnosti Flos Slovakia, s.r.o., je dovoz a distribúcia kvetov. Je pre nás dôležité vnímať očakávania klientov, zabezpečiť im široký výber, okamžitú dostupnosť a rýchlu komunikáciu na diaľku v podobe: objednať, zaplatiť, poslať. Všetko musí dokonale fungovať, keďže naše prevádzkové procesy sú závislé na vysokej miere automatizácie a bezvýpadkovosti.

Rozhodli sme sa preto podstúpiť dôkladnú analýzu stavu siete a systémov. Tá nám pomohla získať ucelený pohľad na bezpečnosť, dosiahnutie kontinuity v prípade výpadku niektorej časti, aj na používanie verzií operačných systémov. Súčasťou analýzy bolo aj spočítanie výdavkov na obdobie priemernej životnosti fyzickej infraštruktúry. Jasnou odpoveďou pre budúcu komplexnosť našich služieb i technickú podporu bol vstup do cloudu.
A či sme mali obavy z migrácie? Nie. Podstatné bolo a je vyhradiť si čas na dôkladné naplánovanie procesu prechodu na cloudovú platformu. Na obnovu infraštruktúry aj redizajn celého aplikačného prostredia, ovplyvňujúceho a meniaceho spôsob komunikácie IT administrátora so systémami, aplikáciami a ich koncovými používateľmi. Analýzu potrieb odporúčame vykonať každému záujemcovi o cloud.

Ľuboš Ziman, Obchodný riaditeľ,
Flos Slovakia, s.r.o.

Publikované: 4. novembra 2021

Martin Pisák

Technické riešenia, Cloud

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 4. novembra 2021

reklama
reklama