IT-bezpečnosť-sa-presúva-do-oblakov

IT bezpečnosť sa presúva do oblakov

V dôsledku pandémie vymenili zamestnanci firemné kance­lárie za home office. V praxi to znamená rozšírenie firemnej siete do stoviek rôznych domácností po celej krajine. Aby sa organizácie dokázali v týchto podmienkach ochrániť pred ne­ustále sa vyvíjajúcimi kybernetickými hrozbami, musia vedieť čo presne sa deje na všetkých koncových zariadeniach. Spo­ločnosť ESET ponúka dokonalý prehľad s novým produkto­vým balíkom ESET PROTECT. Cloudové nasadenie umožňuje spravovať koncové zariadenia z jedného miesta jednoducho a rýchlo prostredníctvom cloudovej konzoly. Výhodou vzdiale­nej správy, ktorá začala byť trendom ešte pred pandémiou, je tiež cenová dostupnosť. Pri cloudovom zabezpečení odpadajú náklady na údržbu serverov, ktoré sú bežné pri lokálnych rieše­niach v priestoroch firmy. Platforma je navyše škálovateľná tak, aby vyhovela potrebám firiem každej veľkosti.

„Cloudifikácia“, teda proces presunu aplikácií a služieb z lokálnej IT infraštruktúry do cloudu prístupného cez internet, je už dlhodobo hlavnou prioritou mnohých firiem. Zdroje zmigrované do cloudu sú prístupné prakticky odkiaľkoľvek, čím sa prirodzene zvyšuje aj ich dostupnosť pre zamestnancov. Cloud tiež firmám znižuje náklady, keďže eliminuje výdavky spojené s prevádzkou serverov, údržbou hardvéru a inštaláciou záplat pre operačné systémy a softvér.

Hoci cloudifikácia naberá na sile a intenzite už pomerne dlhú dobu, udalosti z roku 2020 tento proces ešte viac urýchlili. Prechod na cloudové riešenia sa tak stáva dôležitejšou témou ako kedykoľvek predtým. Za uplynulé mesiace sa veľa zmenilo vo sfére biznisu aj vo svete ako takom. Služby a procesy sú vo veľkej miere umiestňované do cloudu, a nie fyzicky do firemných priestorov. Aj keď to firmám a organizáciám prináša celý rad výhod, môže byť náročné spravovať veľké množstvo rôznych riadiacich konzol, obzvlášť pokiaľ ide o bezpečnosť.

Oblasť digitálnych hrozieb sa neustále mení a vyvíja. Dočítať sa môžeme napríklad o narušení činnosti botnetov, odhalení nových skupín zameraných na pokročilé pretrvávajúce hrozby či spolčovaní sa viacerých zločineckých skupín. Firmy, ktorých zamestnanci pracujú na diaľku, sú voči týmto zmenám a novým rizikám ešte zraniteľnejšie. O to dôležitejšie je mať v reálnom čase dokonalý prehľad o zabezpečení celej siete, aby bolo možné v prípade zachytenia hrozby rýchlo zakročiť a zmierniť následky.  

V tejto súvislosti spoločnosť ESET uvádza na trh ESET PROTECT Cloud, ktorý firmám umožní z jedného miesta rýchlo a ľahko nasadiť, nakonfigurovať a centrálne spravovať ESET bezpečnostné produkty. ESET PROTECT Cloud je nástupcom a rozšírením riešenia ESET Cloud Administrator, pričom cieľom spoločnosti ESET je v širšej miere pokryť potreby firemného segmentu prostredníctvom flexibilnej, škálovateľnej a prispôsobiteľnej cloudovej služby. Zákazníkom, ktorí momentálne používajú ESET Cloud Administrator, bude riešenie automaticky a bez ďalších nákladov aktualizované na ESET PROTECT Cloud. V rámci tohto nového riešenia sa zároveň zvyšuje horná hranica spravovaných zariadení, takže zákazníci budú môcť spravovať viac zariadení ako predtým. ESET PROTECT Cloud kladie dôraz na riešenie výziev a problémov, s ktorými sa reálne stretávajú firmy a organizácie všetkých veľkostí, a snaží sa naplniť ich potreby súvisiace so správou zabezpečenia koncových zariadení.

ESET PROTECT Cloud poskytuje prehľad o celej vašej sieti, a to vrátane zariadení v priestoroch firmy i mimo nej. IT správcovia môžu prezerať a spravovať všetky detekcie nahlásené bezpečnostnými produktmi ESET nasadenými vo firemnej sieti a môžu tieto detekcie aj spolu s ďalšími údajmi z protokolu vyexportovať a vložiť do nástrojov SIEM na správu bezpečnostných informácií a udalostí. Okrem toho si môžu IT správcovia zobraziť informácie týkajúce sa priamo konkrétneho zariadenia, ako je napríklad jeho hardvérová či softvérová výbava, vďaka čomu majú vždy kompletný prehľad o firemnom inventári pre potreby správy hardvéru a softvéru. 

Toto riešenie tiež prináša množstvo nových zaujímavých funkcií, akou je napríklad cloudová správa mobilných zariadení (ESET Cloud MDM). Ide o cloudovú službu, ktorá je natívne integrovaná do ESET PROTECT Cloud. ESET Cloud MDM v spojení s aplikáciou ESET Endpoint Security pre Android umožňuje správu mobilných zariadení a poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia. Chráni používateľov zariadení so systémom Android pred najbežnejšími hrozbami typickými pre túto platformu a zároveň zabraňuje šíreniu malvéru, ktorý môže do firemnej siete preniknúť práve prostredníctvom mobilných zariadení.

ESET PROTECT Cloud zavádza aj automatické aktualizovanie agentov, ktorí sú nasadení na koncových zariadeniach a umožňujú ich správu. Cieľom týchto aktualizácií je zaistiť lepšiu stabilitu, kompatibilitu a výkon. Správcovia tak nemusia zbytočne venovať čas údržbe tejto základnej infraštruktúry.

ESET PROTECT Cloud navyše prináša možnosť používať ESET Full Disk Encryption na novej platforme, keďže používateľom počítačov Mac umožňuje spravovať natívne šifrovanie FileVault. ESET Full Disk Encryption jedoplnková funkcia, ktorá umožňuje správcom nasadiť, aktivovať a šifrovať koncové zariadenia jediným kliknutím. Následne môžu stav šifrovania údajov uložených na pripojených koncových zariadeniach monitorovať a spravovať z centrálnej konzoly.Toto výrazne zvyšuje bezpečnosť firemných údajov a pomáha zaistiť súlad s platnými nariadeniami, akým je napríklad GDPR.

Zabezpečený prehliadač, ktorý je k dispozícii v produktoch ESET Endpoint Antivirus a ESET Endpoint Security, bude možné spravovať cez ESET PROTECT Cloud. Táto funkcia ochráni webové prehliadače pred inými procesmi spustenými v počítači a predchádza akejkoľvek nežiaducej manipulácii s prehliadačom. Rovnako eliminuje rozšírenia prehliadača, ktoré zasahujú do akcií používateľa s cieľom podvodu.

V neposlednom rade dostanú firmy možnosť používať službu ESET Dynamic Threat Defense, ktorá využíva strojové učenie na vysokovýkonných počítačoch v cloude a poskytuje pokročilú detekciu a ochranu pred novými, doposiaľ neznámymi typmi hrozieb. Používatelia tiež môžu cez ESET PROTECT Cloud odosielať podozrivé súbory na analýzu malvéru v prostredí cloudu, pričom spätne dostanú správu o aktivite zaslanej vzorky. Zo správy sa správca dozvie viac informácií o súbore, môže si zobraziť podrobnú analýzu správania a v prípade potreby pre danú detekciu vytvoriť vylúčenie z kontroly.

Publikované: 16. marca 2021

Martin Čirik

Channel Sales Manager Slovakia

ESET, spol. s r.o.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 16. marca 2021

reklama
reklama