Testy zraniteľnosti

Zodpovedná spoločnosť si test zraniteľnosti zaslúži!

IDENTIFIKOVAŤ ZRANITEĽNÉ MIESTA.
POCHOPIŤ RIZIKO.
ZABEZPEČIŤ CESTY ÚTOKU PRED ICH ZNEUŽITÍM.

To sú tri základné vety, vysvetľujúce princíp fungovania testov zraniteľnosti a penetračných testov. Nejde pritom o identické služby, ako sa často zle interpretuje. Testy zraniteľnosti sú nevyhnutným základom a nástrojom na bezpečnosť každej zodpovednej spoločnosti bez ohľadu na veľkosť alebo typ biznisu.

O čo presne ide?

Testy zraniteľnosti sú jedným z najrýchlejších spôsobov identifikácie slabých miest informačných systémov skôr, ako ich nájde kyber útočník. Úlohu vyhľadávača robí softvér, ktorý po dokončení skenovania vygeneruje podrobnú správu o zraniteľných miestach. Zvyčajne vytvára rozsiahly zoznam slabín v systéme, ich závažnosti a odporúčania k odstráneniu.

Pochopiteľne, účinok je kvalitnejší s kvalitným softvérom, ani tie totiž nie sú rovnaké.

Výsledkom je vyššia efektivita procesu riadenia informačnej bezpečnosti a dohľad nad celkovou infraštruktúrou.

Penetračné testovanie je na rozdiel od testov zraniteľnosti prísnejší. Je to kontrolovaná forma hackingu využívajúca pokročilé techniky a metódy, prostredníctvom ktorých demonštruje postup vniknutia kybernetického útočníka do systému.

Výsledkom je analýza rovnako ako pri testoch zraniteľnosti a platí, že identifikácie slabín v systéme si dobrá spoločnosť určite zaslúži.

Publikované: 17. februára 2022

Zuzana Omelková

Kybernetická bezpečnosť

Publikované: 17. februára 2022

reklama
reklama