Ambíciou tejto rubriky je pripravovať informačne podnetné články, zamerané na prezentáciu IT riešení zrozumiteľnou formou. Pre dosiahnutie toho cieľa využijeme tandem odborník – užívateľ. Máte záujem? Neváhajte a odošlite formulár. Odmenou vám bude prezentácia mena a spoločnosti!

Očami odborníkov

Testy zraniteľnosti

Zodpovedná spoločnosť si test zraniteľnosti zaslúži!

IDENTIFIKOVAŤ ZRANITEĽNÉ MIESTA.
POCHOPIŤ RIZIKO.
ZABEZPEČIŤ CESTY ÚTOKU PRED ICH ZNEUŽITÍM.

To sú tri základné vety, vysvetľujúce princíp fungovania testov zraniteľnosti a penetračných testov. Nejde pritom o identické služby, ako sa často zle interpretuje. Testy zraniteľnosti sú nevyhnutným základom a nástrojom na bezpečnosť každej zodpovednej spoločnosti bez ohľadu na veľkosť alebo typ biznisu.

O čo presne ide?

Testy zraniteľnosti sú jedným z najrýchlejších spôsobov identifikácie slabých miest informačných systémov skôr, ako ich nájde kyber útočník. Úlohu vyhľadávača robí softvér, ktorý po dokončení skenovania vygeneruje podrobnú správu o zraniteľných miestach. Zvyčajne vytvára rozsiahly zoznam slabín v systéme, ich závažnosti a odporúčania k odstráneniu.

Pochopiteľne, účinok je kvalitnejší s kvalitným softvérom, ani tie totiž nie sú rovnaké.

Výsledkom je vyššia efektivita procesu riadenia informačnej bezpečnosti a dohľad nad celkovou infraštruktúrou.

Penetračné testovanie je na rozdiel od testov zraniteľnosti prísnejší. Je to kontrolovaná forma hackingu využívajúca pokročilé techniky a metódy, prostredníctvom ktorých demonštruje postup vniknutia kybernetického útočníka do systému.

Výsledkom je analýza rovnako ako pri testoch zraniteľnosti a platí, že identifikácie slabín v systéme si dobrá spoločnosť určite zaslúži.

Kybernetická bezpečnosť je imunitným systémom podnikania.

Zuzana Omelková

Kybernetická bezpečnosť

reklama
reklama