Je najjednoduchšou formou zapojenia sa. Súčasťou každého čísla magazínu bude anketa, zameraná na aktuálnu tému. Formou anketových otázok, položených viacerým subjektom, zmapujeme postoje a skúsenosti s danou témou. Okrem odpovedí uvedieme aj názov spoločnosti, meno a pozíciu respondenta. Ak vás aj táto rubrika zaujala, neváhajte a odošlite nám jednoduchý formulár. V krátkom čase vám zašleme tému, ktorej sa v ankete budeme venovať.

Anketa

Business man making a presentation at office. Business executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training, explaining business plans to his employees.

Vlastné železo alebo prechod do cloudu?

V troch slovenských spoločnostiach sme sa pýtali na ich porovnanie cloudového riešenia a vlastnej infraštruktúry.

V dnešnej dobe to nie je ani tak otázka buď / alebo, ale skôr spôsob vzájomného dopĺňania sa technológií. Žiadaná je efektívne fungujúca kooperácia cloud služieb a vlastnej infraštruktúry. Výhody vlastného on-premise hardvéru pre beh aplikácií a ukladanie údajov sú všeobecne známe: rýchla odozva, vyššia úroveň bezpečnosti, nižšie náklady na úložisko pri väčších objemoch dát. Cloud významne uľahčuje spoluprácu medzi kolegami v ére home office, umožňuje pružnejšie reagovať na potreby biznisu. Prakticky okamžite poskytne požadovaný výkon alebo priestor na ukladanie dát a odpadá réžia spojená so správou vlastného hardvéru. Je zabezpečená väčšia stabilita a kontinuita pri aktualizáciách. Rozhodnutie, ktorú technológiu použiť, tak závisí hlavne od požiadaviek kladených na projekt. V prípade spoločností ako Hydro Extrusion, ktoré sú súčasťou medzinárodných korporácií, však do výsledného riešenia vstupujú centrálne IT tímy s vlastnými požiadavkami a architektonickými rozhodnutiami. Vlastný hardvér a lokálne virtualizované prostredie, manažované v úzkej spolupráci s IT špecialistami z regiónu, nám umožňuje pružne otestovať, vyvinúť, kompletne nakonfigurovať a nasadiť riešenie bez zložitej korporátnej byrokracie.

Marek Ondík, Country supervisor IT
Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Úlohou DITEC Commerce je predaj licencií aplikácií a riešení súvisiacich s elektronizáciou spoločností, ktoré vyvíja naša materská firma. Pri jeho vzniku v roku 2017 bolo nutné riešiť infraštruktúru pre internetový portál, ktorý zabezpečí pohodlný nákup produktov a starostlivosť o všetkých klientov. V infraštruktúre materskej spoločnosti bolo komplikované a časovo náročné realizovať to in-house. Pri hľadaní riešenia ako rýchlo zabezpečiť HW pre prevádzku 24 x 7 spolu so zálohovaním systému a dát e-shopu sme preto prišli k záveru, že jediná cesta je využiť cloudové služby. Pri výbere cloudového providera sme sa zamerali na vysokú bezpečnosť a dostupnosť poskytnutej služby. Uprednostnili sme prevádzkovateľa, ktorý má svoje riešenie umiestnené len na území Slovenska. Pre začiatok sme si vybrali službu IaaS s primeranými počiatočnými parametrami virtuálneho servera. E-shop – produkčný systém, nastavili pre naše potreby dodávateľsky a podľa našich predstáv. Celé riešenie bolo v krátkej dobe postavené a pripravené na predaj našich produktov. Počas 4-ročného používania nevznikol žiadny výpadok a nemali sme žiadne problémy s infraštruktúrou a dostupnosťou e-shopu v internete. Jednoducho: ide o rýchle a bezpečné riešenie za prijateľnú cenu.

Dušan Štrbík, IT manažér,
DITEC Commerce s.r.o.

PLH Advanced Engineering SK je etablovaná spoločnosť poskytujúca pokročilé inžinierske služby širokému okruhu zákazníkov s cieľom ponúknuť im konkurenčnú výhodu pri vývoji produktov. Prioritou je najvyššia úroveň výskumných a vývojových prác pre maximálne optimalizované a inovované produkty našich zákazníkov. Jednou z odborných činností, pomáhajúcich dosahovať naše ciele, sú výpočtové simulácie využívajúce metódu konečných prvkov (FEM). Aplikácie, schopné vykonávať tieto simulácie, sa vyznačujú vysokými nárokmi na zariadenia, kde sú nainštalované a spúšťané. Hardvérová náročnosť daných softvérových riešení býva obvykle veľmi vysoká a vzhľadom na premenlivú komplexnosť inžinierskych úloh aj rôznorodá. Nie je preto vždy rentabilné investovať do vybavenia pokrývajúceho všetky výkonové požiadavky spomínaných aplikácií. Cloudové riešenia nám pomáhajú vykonávať pokročilé a hardwarovo náročné simulácie, a to najmä vďaka dostupnej flexibilite a škálovateľnosti využívanej cloudovej platformy, kde sme schopní riešiť aj tie najkomplexnejšie simulácie. To všetko pri maximálnej efektivite vynaložených prostriedkov.

Tomáš Špánik, riaditeľ,
PLH Advanced Engineering SK s.r.o.

Cloud prináša nové možnosti a zdokonaľuje vlastné služby.

Martin Pisák

Technické riešenia, Cloud

reklama
reklama