Business man making a presentation at office. Business executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training, explaining business plans to his employees.

Vlastné železo alebo prechod do cloudu?

V troch slovenských spoločnostiach sme sa pýtali na ich porovnanie cloudového riešenia a vlastnej infraštruktúry.

V dnešnej dobe to nie je ani tak otázka buď / alebo, ale skôr spôsob vzájomného dopĺňania sa technológií. Žiadaná je efektívne fungujúca kooperácia cloud služieb a vlastnej infraštruktúry. Výhody vlastného on-premise hardvéru pre beh aplikácií a ukladanie údajov sú všeobecne známe: rýchla odozva, vyššia úroveň bezpečnosti, nižšie náklady na úložisko pri väčších objemoch dát. Cloud významne uľahčuje spoluprácu medzi kolegami v ére home office, umožňuje pružnejšie reagovať na potreby biznisu. Prakticky okamžite poskytne požadovaný výkon alebo priestor na ukladanie dát a odpadá réžia spojená so správou vlastného hardvéru. Je zabezpečená väčšia stabilita a kontinuita pri aktualizáciách. Rozhodnutie, ktorú technológiu použiť, tak závisí hlavne od požiadaviek kladených na projekt. V prípade spoločností ako Hydro Extrusion, ktoré sú súčasťou medzinárodných korporácií, však do výsledného riešenia vstupujú centrálne IT tímy s vlastnými požiadavkami a architektonickými rozhodnutiami. Vlastný hardvér a lokálne virtualizované prostredie, manažované v úzkej spolupráci s IT špecialistami z regiónu, nám umožňuje pružne otestovať, vyvinúť, kompletne nakonfigurovať a nasadiť riešenie bez zložitej korporátnej byrokracie.

Marek Ondík, Country supervisor IT
Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Úlohou DITEC Commerce je predaj licencií aplikácií a riešení súvisiacich s elektronizáciou spoločností, ktoré vyvíja naša materská firma. Pri jeho vzniku v roku 2017 bolo nutné riešiť infraštruktúru pre internetový portál, ktorý zabezpečí pohodlný nákup produktov a starostlivosť o všetkých klientov. V infraštruktúre materskej spoločnosti bolo komplikované a časovo náročné realizovať to in-house. Pri hľadaní riešenia ako rýchlo zabezpečiť HW pre prevádzku 24 x 7 spolu so zálohovaním systému a dát e-shopu sme preto prišli k záveru, že jediná cesta je využiť cloudové služby. Pri výbere cloudového providera sme sa zamerali na vysokú bezpečnosť a dostupnosť poskytnutej služby. Uprednostnili sme prevádzkovateľa, ktorý má svoje riešenie umiestnené len na území Slovenska. Pre začiatok sme si vybrali službu IaaS s primeranými počiatočnými parametrami virtuálneho servera. E-shop – produkčný systém, nastavili pre naše potreby dodávateľsky a podľa našich predstáv. Celé riešenie bolo v krátkej dobe postavené a pripravené na predaj našich produktov. Počas 4-ročného používania nevznikol žiadny výpadok a nemali sme žiadne problémy s infraštruktúrou a dostupnosťou e-shopu v internete. Jednoducho: ide o rýchle a bezpečné riešenie za prijateľnú cenu.

Dušan Štrbík, IT manažér,
DITEC Commerce s.r.o.

PLH Advanced Engineering SK je etablovaná spoločnosť poskytujúca pokročilé inžinierske služby širokému okruhu zákazníkov s cieľom ponúknuť im konkurenčnú výhodu pri vývoji produktov. Prioritou je najvyššia úroveň výskumných a vývojových prác pre maximálne optimalizované a inovované produkty našich zákazníkov. Jednou z odborných činností, pomáhajúcich dosahovať naše ciele, sú výpočtové simulácie využívajúce metódu konečných prvkov (FEM). Aplikácie, schopné vykonávať tieto simulácie, sa vyznačujú vysokými nárokmi na zariadenia, kde sú nainštalované a spúšťané. Hardvérová náročnosť daných softvérových riešení býva obvykle veľmi vysoká a vzhľadom na premenlivú komplexnosť inžinierskych úloh aj rôznorodá. Nie je preto vždy rentabilné investovať do vybavenia pokrývajúceho všetky výkonové požiadavky spomínaných aplikácií. Cloudové riešenia nám pomáhajú vykonávať pokročilé a hardwarovo náročné simulácie, a to najmä vďaka dostupnej flexibilite a škálovateľnosti využívanej cloudovej platformy, kde sme schopní riešiť aj tie najkomplexnejšie simulácie. To všetko pri maximálnej efektivite vynaložených prostriedkov.

Tomáš Špánik, riaditeľ,
PLH Advanced Engineering SK s.r.o.

Publikované: 16. marca 2021

Martin Pisák

Technické riešenia, Cloud

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 16. marca 2021

reklama
reklama