POI6-images-3

So zaplátaním zraniteľností si poradí ESET

Pre firmy je z hľadiska bezpečnosti kriticky dôležité ustrážiť, aby bol každý softvér aj operačný systém aktualizovaný na najnovšiu verziu. Mnohé aplikácie totiž obsahujú v určitom čase bezpečnostné chyby, takzvané zraniteľnosti, cez ktoré sa útočníci dokážu nabúrať do celej siete. Jediný spôsob ako zraniteľnosti opraviť je prostredníctvom aktualizácie. Preťažené IT tímy však často odsúvajú nasadzovanie záplat na druhú koľaj. Dobrou správou je, že firmy môžu túto časovo náročnú úlohu zveriť do rúk bezpečnostnému riešeniu. Nástroj ESET Vulnerability & Patch Management kontroluje tisícky populárnych aplikácií na prítomnosť viac ako 35-tisíc zraniteľností. Riziká je možné filtrovať a priorizovať podľa ich závažnosti. Firmy môžu uprednostniť opravu kritických chýb a zvyšné opravy naplánovať na čas mimo špičky, aby sa vyhli prerušeniam

Odkladanie aktualizácií sa môže firmám vypomstiť kyberútokom. Ich správu teraz zvládne bezpečnostný softvér

Rastúci záujem o prácu na diaľku a stále častejšie využívanie cloudových služieb prispeli k nevídanému rozmachu hrozieb zneužívajúcich zraniteľnosti. Každý IT správca vám pritom potvrdí, že oprava zraniteľností je jednou z časovo najnáročnejších úloh a celý proces je navyše čoraz zložitejší. Problém pomôže vyriešiť nástroj Vulnerability and Patch Management.

Cez zraniteľnosť do celej siete

Firmy a ich zamestnanci používajú na svojich zariadeniach množstvo rôznych softvérov. Je viac ako pravdepodobné, že pri takom kvante aplikácií bude v istom čase nejaká obsahovať zraniteľnosť. Ide o bezpečnostnú chybu, ktorú útočníci dokážu zneužiť na preniknutie do firemných systémov. Jediný spôsob, ako zraniteľnosť opraviť, je prostredníctvom aktualizácie, ktorá chybu zapláta.

Keď sú IT zdroje preťažené, nasadzovanie záplat sa, nanešťastie, odsúva na druhú koľaj. Je však nevyhnutné, aby tímy nepoľavovali. Včasné nasadenie bezpečnostných záplat v aplikáciách a operačných systémoch je kľúčové pri predchádzaní potenciálnym narušeniam bezpečnosti.

Aktivácia aktualizácií bez zdržaní

Preťažené IT tímy bojujúce so správou záplat vo svojej sieti môžu najnovšie využiť plne automatizovanú funkciu Vulnerability and Patch Management. Tento pokročilý nástroj na vyhľadávanie a opravu zraniteľností pridal do svojich riešení pre firmy slovenský ESET. Slúži na aktiváciu aktualizácií kľúčového softvéru a to bez oneskorenia. Takéto včasné nasadenie záplat predstavuje efektívny nástroj na opravu aj tých najnovších zero-day zraniteľností, čo významne prispieva k posilneniu celkovej bezpečnosti organizácie.

Nástroj Vulnerability and Patch Management umožňuje firmám využívať sofistikované techniky určovania priorít a automatizácie. Možno ho použiť na nastavenie optimálnej frekvencie kontrol a ich synchronizáciu s nastaveniami nasadzovania záplat s cieľom riešiť relevantné a zneužiteľné zraniteľnosti bez preťažovania IT tímov.

Odstránenie slepých miest v infraštruktúre

Vďaka ESET Vulnerability and Patch Management dokážu IT tímy centralizovať a automatizovať viaceré úlohy súvisiace s IT bezpečnosťou a jej správou. Môžu tak udržiavať aktuálny inventár a odstrániť všetky doposiaľ existujúce slepé miesta v infraštruktúre, čo samotným firmám uľahčuje ochranu a zjednodušuje dodržiavanie súladu s nariadeniami a normami ako GDPR, HIPAA a PCI DSS.

Hviezdny nováčik

Správa zraniteľností a záplat ESET Vulnerability and Patch Management je ako nový superčlen vášho IT tímu. Kontroluje tisíce obľúbených aplikácií, napríklad Adobe Acrobat, Mozilla Firefox a Zoom Client, na prítomnosť viac ako 35-tisíc bežných zraniteľností a rizík (CVE). Zraniteľnosti je možné filtrovať a priorizovať podľa ich závažnosti. Firmy môžu uprednostniť opravu kritických chýb a zaplátanie zvyšných opráv naplánovať na čas mimo špičky, aby sa vyhli prerušeniam.

Správa z jednotnej cloudovej konzoly

Funkcia ESET Vulnerability and Patch management sa ovláda jednoducho prostredníctvom jednotnej cloudovej konzoly na správu bezpečnosti ESET PROTECT. Ide o prispôsobiteľné riešenie vytvorené s ohľadom na zákazníkov, ktoré ESET neustále aktualizuje.
Prostredníctvom cloudovej konzoly môžu firmy získať reporty o najzraniteľnejšom softvéri a dotknutých zariadeniach. Pridanou hodnotou platformy je tiež podpora viacerých jazykov a nízke nároky na IT infraštruktúru. Riešenie ESET PROTECT je zahrnuté v piatich úrovniach ochrany. Nová funkcia Vulnerability and Patch Management je súčasťou balíka ESET PROTECT Complete aj nového balíka ESET PROTECT Elite.

Publikované: 18. decembra 2023

Igor Kmiť

PR Specialist Slovakia

ESET, spol. s r.o.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 18. decembra 2023

reklama
reklama