0946_GAMO_Júl-02d_web

Služba Veeam Backup pre Microsoft 365 prináša efektívne zabezpečovanie údajov

Správa Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 ukázala, že až takmer 90 % zákazníkov služby Microsoft 365 využíva aj iné riešenia pre zálohovanie a obnovu dát, než len integrované možnosti. Potreba chrániť svoje prostredia SaaS a byť pripravený na potenciálne kybernetické útoky núti podniky riešiť otázky lepšieho zabezpečovania dát. Práve Veeam Backup prináša efektívne možnosti zálohovania a obnovy dát pre Microsoft 365. Chráni už viac ako 14 miliónov používateľov na celom svete. Nová verzia v7 uviedla niektoré inovácie a posilnila ochranu dát v Microsoft 365. Nový model poskytuje:

 • nemenné zálohy,
 • pokročilé monitorovanie a analýzu v celom prostredí zálohovacej infraštruktúry,
 • vysokú kontrolu vďaka hlbšej integrácii s konzolou Veeam Service Provider Console.

Medzi hlavné prednosti v7 patria: úplný prehľad, ochrana pred útokmi ransomvéru a výpadkami, no zároveň i ochrana dát v prípade odchodu zamestnanca. Dôležitosť ochrany citlivých podnikových údajov, ako aj zabezpečenie rýchlej obnovy dát po útokoch, sú pre Veeam prioritou a poskytujú používateľom a IT správcom pokoj a istotu pri správe údajov v službe Microsoft 365.

Líder v oblasti zálohovania, obnovy a správy dát

Spoločnosť Veeam Software je v oblasti zálohovania, obnovy, správy dát či ich ochrany skutočným lídrom na trhu. Pre svojich zákazníkov prináša jednotnú platformu, a to v cloudovom, virtuálnom, SaaS, Kubernetes alebo fyzickom prostredí. Dáta sú s Veeam softvérom spoľahlivo chránené pred ransomvérom a kyber útokmi. Služba Veeam Backup pre Microsoft 365 zaznamenala v roku 2022 obrovský medziročný nárast (až 73 %) a na ochranu svojich údajov práve od spoločnosti Veeam sa spolieha až 8,5 milióna používateľov. Chránia sa údaje celej sady dát z Microsoft 365, vrátane Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive a Microsoft Teams.

„Výrazný rast dopytu po riešeniach Microsoft 365 sme zaznamenali už v súvislosti s nárastom práce z domu, kedy sa ochrana a dostupnosť dát stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti je Veeam Backup pre Microsoft 365 najrýchlejšie rastúcim produktom Veeam globálne aj na českom trhu, pričom oň majú záujem malé organizácie, stredné podniky aj veľké nadnárodné korporácie. Od jeho uvedenia na trh zaznamenávame vysoký dopyt, čo je jasným signálom toho, že ochrana dát v Microsoft 365, ich zálohovanie a nepretržitá dostupnosť, majú najvyššiu prioritu,“ vysvetľuje Martin Štětka, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu spoločnosti Veeam Software.

Tento nárast je len dôkazom nezvratnej dôležitosti a potreby ochrany dát zo strany podnikov či používateľov. Spoľahlivosť softwaru od Veeam je jednoducho vyhľadávaná a potvrdená záujmom mnohých zákazníkov.

Dôvody k ochrane prostredia Microsoft 365

Okrem hrozieb straty dát v súvislosti s ransomvérom alebo kybernetickými útokmi pociťujú spoločnosti potrebu chrániť svoje SaaS prostredie aj z iných dôvodov. Viac ako polovica správcov zálohovania a SaaS v podnikoch uvádza ako najväčší dôvod náhodné odstránenie údajov. Čas strávený následnou obnovou používateľských údajov, ktoré boli náhodne odstránené, je ich najväčším problémom.
Práve preto prináša verzia v6 služby Veeam Backup pre Microsoft, dostupná od marca 2022, efektívny samoobslužný portál, ktorý IT správcom zálohovania uľahčuje prácu, šetrí čas a umožňuje bezpečne delegovať obnovenie e-mailov, súborov a ďalších dát z jedného umiestnenia. Takto si môžu pri náhodnom vymazaní údajov používatelia sami obnoviť dáta. Ušetrí sa čas a napriek tomu je všetko dostatočne zabezpečené a chránené.

Veeam Backup pre Microsoft verzia v6

Prvá verzia služby Veeam Backup pre Microsoft vznikla v roku 2016. Odvtedy sa, samozrejme, prepracovala k novším a modernejším verziám. V marci 2022 bola vydaná verzia Veeam Backup pre Microsoft v6. Čo nové táto služba v prevedení v6 priniesla?

 • Možnosť bezpečne zálohovať údaje na ľubovoľnom mieste, vrátane lokálneho umiestnenia, hyperškálovateľného cloudu alebo u poskytovateľa služieb.
 • Efektívnu úsporu času IT správcom, vrátane úspory nákladov firmy.
 • Automatizáciu a škálovateľnosť pre podniky a poskytovateľov služieb.
 • Bez nutnosti vytvárať vlastný portál pri obnove dát.
 • Lepšie zabezpečenie dát s viacfaktorovou autentifikáciou (MFA).
 • Možnosť vytvárať záložné kópie na ľadovci Amazon S3, Glacier Deep Archive a Azure Archive.
 • Zlepšenie integrácie cloudového objektového úložiska.

Veeam Backup pre Microsoft verzia v7

Koncom februára 2023 prišla spoločnosť Veeam s najnovšou verziou Veeam Backup pre Microsoft v7. Aké novinky v nej priniesla?
V prvom rade obsahuje nová verzia možnosť nemenných záloh, ktoré sa dajú kopírovať do ľubovoľného objektového úložiska. Ďalej integráciu so službou Veeam ONE™ pre pokročilé monitorovanie, reportovanie a analýzu zálohovania. Navyše aj hlbšiu integráciu s konzolou Veeam Service Provider Console pri používaní BaaS.
Prehľadne:

 • Nemennosť zálohovania v ľubovoľnom objektovom úložisku.
 • Pokročilé monitorovanie, reportovanie a analýza.
 • Väčšia kontrola pri používaní BaaS.
 • Vylepšenie samoobslužného obnovenia.
 • Vysoká a pokročilá ochrana pred kybernetickými útokmi.

Pre koho je Veeam Backup pre Microsoft určený?

Dnes už je Microsoft 365 používaný v rámci komunikácie v mnohých spoločnostiach. Ochrana údajov na najvyššej úrovni je rozhodne prioritná. Väčšina spoločností si svoje kritické dáta chránia prostredníctvom riešení tretích strán a lídrom je v tomto smere Veeam Backup pre Microsoft.
Veeam Backup pre Microsoft je určený pre IT oddelenia spoločností a podnikov, ktoré pre svoje potreby a komunikáciu využívajú Microsoft 365. Rovnako je vhodný pre partnerov Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Môžu tak svojim zákazníkom ponúkať bezpečné zálohovanie údajov z Microsoft 365. Všetky organizácie so stratégiou SaaS First určite službu samoobslužného portálu so schopnosťou zálohovania a dlhodobého uchovávania dát v cloude ocenia a zužitkujú.

Zvýšené monitorovanie kritických údajov

Veeam Backup pre Microsoft vo verzii v7 prináša aj integráciu so systémom Veeam ONE™. Integrácia následne umožňuje pokročilé a vylepšené monitorovanie a reportovanie zálohovaných dát z Microsoft 365. Používatelia dostávajú upozornenia na okamžité vyriešenie problémov.

Nenáročná obnova dát

Hlbšia integrácia Veeam Backup pre Microsoft vo verzii v7 s konzolou Veeam umožňuje spoločnostiam väčšiu kontrolu pri využívaní BaaS s partnermi Veeam Cloud & Service Provider. Spoločnosti sú, pri monitorovaní zálohovaných dát a ich obnove, sebestačné a nepotrebujú pomoc poskytovateľa služieb.

Podpora pre Microsoft Teams

Služba, samozrejme, podporuje aj Microsoft Teams, kde je možné vybrať si vlastné body obnovenia a prípadne obnoviť priečinky zo SharePoint Online a z cloudu vo OneDrive for Business.

Dostupnosť Veeam Backup pre Microsoft v7

Veeam Backup pre Microsoft vo verzii v7 predstavuje samostatný produkt. Viete ho spustiť buď samostatne, alebo pridať do platformy Veeam Data Platform Advanced či Premium Edition ako rozšírenie.

Publikované: 21. júna 2023

Michal Štětina

Field Marketing Manager CEE

Veeam

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama