Editoriál

Podnikanie patrí k najprirodzenejším prejavom tvorivosti a invencie

Pandémia sa dostala spolu s prerušením prevádzky a kybernetickými útokmi medzi najväčšie riziká podnikania na rok 2021. A je jedno v akej sfére podnikáte. Náročný čas, ktorý žijeme, nastavuje podnikateľom a firmám zrkadlo v pripravenosti ako čeliť nepríjemným situáciám a na čom stavať do budúcnosti.

Všetci musia podstúpiť určitú zmenu, prispôsobiť sa novej situácii, ktorá sa nateraz môže javiť ako vynútená okolnosťami, no nie je to tak. Zodpovedné spoločnosti pochopili, že ide o prirodzený vývoj trhu. Digitalizácia a bezproblémový prístup k dátam aj bez fyzickej prítomnosti zamestnancov sa stali každodennou nevyhnutnosťou a pripomienkou, že riadenie rizík je jedinou možnou cestou, ako zvládať aj extrémne scenáre a prežiť ich. Či sú nimi epidémie, prírodné katastrofy alebo kybernetické útoky.

IT technológie, služby a riešenia majú jedinečnú šancu stať sa motorom inovácií a transformácie ekonomiky. Želanou zmenou, ktorá prospeje uplatneniu podnikateľských nápadov a naštartuje biznis aktivity v slovenských firmách. Otázkou doby teda je, ako IT správne nastaviť a rozumne využívať a s čím začať, aby bol efekt maximálny a všetko fungovalo.

Pilotné vydanie Platform of Invention sa venuje práve téme bezpečnosti z pohľadu zachovania biznis kontinuity. Zoči-voči pandémii a každodenným správam o útokoch hekerov je každý v tvrdeniach, nám sa to nemôže stať, opatrný. Spoločnosti precitajú a podnikajú zásadné opatrenia voči bezpečnostným hrozbám tak, aby rizikové počínanie používateľov neohrozilo ich zisky, dôveru klientov či dobré meno. Ambíciou magazínu je inšpirovať a podporovať tých, ktorí si chcú rozšíriť obzor v IT.

Platform of Invention je vydávaný s cieľom ukázať, ako IT technológie uľahčujú firmám život. Má ambíciu prinášať najnovšie a atraktívne informácie o biznis riešeniach, inováciách a trendoch v tejto sfére. Aj váš príbeh, spojený s IT-čkom, môže byť súčasťou jeho obsahu!

Publikované: 16. marca 2021

Jana Kohárová

Obchod

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 16. marca 2021

reklama
reklama