1238_GAMO_POI7-15

Microsoft Copilot: Umelá inteligencia ako osobný asistent

Aj keď éra umelej inteligencie vyvoláva pomerne polarizované názory, je zjavné, že technologický pokrok sa nedá zastaviť ani ignorovať. Potvrdzuje to aj nový nástroj AI od Microsoftu. Digitálny pomocník šetrí čas a urýchľuje bežné pracovné procesy používateľov, súvisiace s aplikáciami Microsoft 365.

Generatívna technológia AI Copilot je integrovaná aj do ekosystému Microsoft 365 a spoločnosť Microsoft tým začala písať inovatívnu kapitolu efektívnejšej produktivity práce. To, že dnes už Microsoft patrí k najvýznamnejším hráčom na poli umelej inteligencie potvrdili aj jeho poprední predstavitelia počas podujatia Microsoft Envision v Prahe v marci 2024.

Zaslúžili sa o to kombináciou vlastného virtuálneho asistenta Microsoft Copilot, ale aj prepojením so spoločnosťou OpenAI, ktorá vytvorila ChatGPT, prvého populárneho AI asistenta, a známy veľký jazykový model GPT-4.

Globálny riaditeľ Microsoftu pre AI, Nate Harris, tvrdí, že organizácie by mali vnímať umelú inteligenciu z hľadiska troch pilierov. Prvým je snaha odomknúť produktivitu zamestnancov, druhým je vytvorenie vlastného AI v rámci organizácie, ktoré bude užitočné pre firmu, zamestnancov, zákazníkov, aj bežných ľudí, a tretím pilierom by mala byť ochrana dát.

Čo to vlastne Copilot je?

Jednoducho povedané je Microsoft Copilot AI asistent, ktorý pomáha pri každodenných úlohách a zvyšuje produktivitu. Môžete s ním komunikovať pomocou textu, hlasu alebo dokonca obrázkov. Technologicky je Copilot kombináciou veľkého jazykového modelu LLM (Large Language Models) s údajmi v Microsoft Graphe, t.j. v kalendároch, e-mailoch, chatoch či dokumentoch a s dátami z aplikácií Microsoft 365.

Vznikol tak jeden z najvýkonnejších nástrojov na maximalizáciu produktivity práce, čo potvrdzujú aj prvé prieskumy a skúsenosti používateľov, keď v rebríčkoch benefitov vedú hlavne tieto argumenty:

 • Šetrí čas pri hľadaní informácií a tvorbe dokumentov (81% respondentov);
 • Uľahčuje komunikáciu (79% respondentov);
 • Umožňuje rýchlejšie vybavenie a spracovanie e-mailov (94% respondentov).

Dokonalý osobný asistent zjednodušuje používateľom každodenné plnenie úloh. Ako? Napríklad formuláciou odpovedí na e-maily, prípravou prezentácií a materiálov na porady a stretnutia, či generovaním obrázkov podľa zadania. Dokáže zhrnúť informácie z dlhých webových článkov, dokumentov – vrátane PDF, alebo urobiť zápis z online porady. Stačí ho len požiadať! Copilot zaznamená priebeh porady so všetkým, čo sa udeje, pričom úroveň detailu prepisu sa dá navoliť. Ten najpodrobnejší zápis zachytáva dokonca prípadné emócie či atmosféru stretnutia.

Rovnako dokáže tento AI nástroj spracovať informácie „roztrúsené“ v rôznych súboroch a priečinkoch používateľa, vytvorí štatistické prehľady a upraví ich do zrozumiteľnej formy. Čím je požiadavka konkrétnejšia, tým viac bude výstup zodpovedať očakávaniam.

Nie je Copilot ako Copilot

Spektrum využitia Copilota je ešte oveľa širšie! Obchodníci ocenia virtuálneho asistenta pri identifikovaní obchodných príležitostí či pri zostavovaní ponúk a návrhov, pričom výskum ukázal nárast vo výsledkoch upsellu alebo cross-sellu o 2,5 – 3,1 percent.

Pomoc so spracovaním a vyhodnocovaním veľkého množstva notifikácií a upozornení určite privítajú aj pracovníci zodpovední za bezpečnosť, resp. SOC (Security Operation Center) operátori. Nástroj celkovo prináša pracovníkom väčší pocit spokojnosti s prácou, pretože znižuje podiel nudných či stresujúcich úloh, preberá pozíciu riešiteľa, kým sa ľudia môžu zamerať na dôležitejšie činnosti. Zrýchľuje tiež vykonateľnosť vybraných úloh, čím znižuje počet prípadných nadčasov.

Už dnes má každý používateľ prehliadača Edge k dispozícii bezplatný Copilot pre web zakomponovaný do Bing.

Do rodiny licencovaných Microsoft Copilotov dnes patria:

Copilot for M365, integrovaný do podnikových aplikácií ako sú Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, s ktorými pracuje väčšina bežných používateľov. Dá sa využívať pri všetkých bežných pracovných činnostiach ako sú zadávanie údajov, formátovanie súborov, vytváranie prvotných návrhov ponúk alebo iných dokumentov tak, aby boli obsahovo aj graficky podľa potrieb.

Copilot for Sales, prepojený na Dynamics, pomôže obchodným konzultantom pripraviť sa na stretnutie so zákazníkom, jednoduchšie identifikovať príležitosti, zosumarizovať vykonané aktivity a ich efektívnosť.

Microsoft Copilot for Service predstavujenástrojna podporu a modernizáciu kontaktných centier a riadenie vzťahov so zákazníkmi či zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Copilot Studio umožňuje vytváranie a správu vlastných Copilotov, resp. Chatbootov (GPT), tvorbu AI konverzačných rozhraní, založených na veľkých jazykových modeloch a zdrojoch znalostí.

Copilot for Security s prepojením napr. na Sentinel, ale aj iné služby, pomáha vyhodnotiť incident a zistiť ako prebiehal. Generatívne bezpečnostné riešenie poháňané umelou inteligenciou zhrnie rozsiahle dátové signály do kľúčových poznatkov, aby boli odhalené kybernetické hrozby skôr ako spôsobia škodu.

Ako si Copilot obstaráte?

Podmienkou pre používanie niektorej z vyššie uvedených licencií Microsoft Copilota je získanie predplatného v rámci:

 • Microsoft 365 Business Standard/Premium
 • Microsoft 365 E3/5
 • Office 365 E3/5

V najbližšej dobe bude Copilot dostupný už aj používateľom s predplatným:

 • Microsoft 365 F1 a F3
 • Office 365 E1
 • Microsoft 365 Business Basic

Zoznam podporovaných jazykov sa priebežne rozširuje a dnes k viac ako dvadsiatke jazykov: angličtina (US, GB, AU, CA, IN)​​, nemčina, čínština (zjednodušená)​​, francúzština (FR, CA), nemčina​​, taliančina​​, japončina​​, portugalčina, španielčina, arabčina, dánčina, holandčina, fínčina, ale aj hebrejčina, maďarčina, kórejčina, nórčina, poľština, ruština, švédčina, thajčina, turečtina a ukrajinčina, aktuálne pribudla už aj čeština.

Potenciál pomocníka vo firemnom prostredí

Spoločným menovateľom používania virtuálnych asistentov je snaha podporiť používateľov a poslúžiť ako navigácia na konkrétnej platforme. Okamžitým prístupom ku všetkým relevantným informáciám Copilot vo firme jednoznačne:

 • Urýchľuje prácu;
 • Slúži na podporu používateľov;
 • Pomáha prijímať rozhodnutia a správne opatrenia;
 • Zvyšuje produktivitu práce;
 • Podporuje dosahovanie cieľov;
 • Zjednodušuje štandardné postupy práce;
 • Prácu generuje ako plynulejšiu a efektívnejšiu.

Ak zvažujete začať používať nástroj Copilot for Microsoft 365 vo firemnom prostredí, potrebný je dobrý prehľad o dokumentoch v systéme, ich obsahu či prístupe osôb. Príliš veľa neaktuálnych informácií by vo výstupoch Copilota mohlo prinášať mätúce až irelevantné výsledky. Základom je preto vykonať kategorizáciu dát – t. j. rozdeliť a označiť dáta, ku ktorým Copilot nebude mať prístup, aby z nich čerpal informácie pre odpovede a návrhy riešení. Cieľom je mať pod kontrolou údaje s citlivým alebo dôverným (chráneným) obsahom, ktorý je určený vymedzenému okruhu používateľov (napr. informácie z vedenia). Pripravenosť na nasadenie nástroja zahŕňa tiež edukovanie zamestnancov a tréning zručností na komunikáciu s Copilotom.

Copilot využíva silu AI na zlepšenie produktivity absolútne inovatívnymi spôsobmi. Pomáha uvoľniť kreativitu, navrhnúť obsah, získať odpovede na zadané otázky (prompty) alebo dobehnúť to, čo ste zameškali. A to všetko v súlade a s dodržiavaním bezpečnostných aj etických princípov. AI môže byť pri vytváraní obsahu spoľahlivá, pokiaľ je správne použitá a podporovaná ľudským dohľadom alebo overením.

Výzva pre nás všetkých na najbližšie obdobie teda znie: Naučiť sa komunikovať a využívať potenciál Microsoft Copilot naplno. Aby sme s pomocníkom boli lepší v tom, v čom sme dobrí, a zvládli ľahšie to, čo sa ešte chceme naučiť.

Publikované: 25. júna 2024

Marcela Gottwaldová

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama