1238_GAMO_POI7-09

Koniec dlhých školení a zbytočných papierov. To je AVPP

Školenia, testy a kopy papierov s povoleniami – to je každodenná realita pracovníkov BOZP vo väčšine našich priemyselných podnikov. V spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s. je už ale všetko inak a oveľa jednoduchšie. V spolupráci s GAMO a.s. zaviedli do praxe Aplikáciu na vydávanie pracovných povolení. Šetria tak čas a v konečnom dôsledku aj peniaze.

Myšlienka sa zrodila zhruba pred štyrmi rokmi v hlave Lukáša Kelemecu, HSE Managera spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. Myslel si, že všetko potrvá len pár týždňov, no realita bola iná. „Domnieval som sa, že si povieme nejaké zadanie a o mesiac alebo o dva bude vybavené. No ale nebolo to úplne tak,“ začína rozprávanie o príbehu AVPP. Pre firmu pracuje veľa externých dodávateľov. Každého z nich museli vyškoliť, otestovať a vydať mu papierové pracovné povolenie. Pravidlá bezpečnosti práce sú totiž nekompromisné. Trvalo to celé dlho, bolo to náročné na ľudské kapacity, vznikali aj chyby a z nich prameniace zbytočné zdržania. „Najväčšie nedostatky boli vo vydávaní pracovných povolení, ktoré sú dnes v elektronickej podobe, a my sme nemohli a ani nemali čas na to, aby sme všetky kontrolovali. V priebehu roka ich vydávame niekoľko stoviek,“ vysvetľuje Lukáš Kelemeca a dodáva, že vzhľadom na objem mohli robiť iba náhodné kontroly. „Keď sa zistili nejaké nedostatky, tak bolo neskoro, lebo daná firma už u nás bola, vykonávala nejakú činnosť,“ opisuje motiváciu, aby vo firme na úseku BOZP hľadali iné riešenie.

Ideme do tendra

V Hydro Extrusion Slovakia oslovili s nápadom vyvinúť aplikáciu viaceré spoločnosti. Napokon sa rozhodli pre ponuku od GAMO a.s., aj keď priznávajú, že nebola najlacnejšia. „Ja som hrdý Bystričan,“ hovorí s úsmevom Lukáš Kelemeca a aj preto hľadal firmu v domácom regióne. To však podľa neho nebolo jediné kritérium. „GAMO sme poznali, spolupracovali sme s nimi aj na iných projektoch, a je to vyslovene pro zákaznícka firma. Človek, ak s nimi spolupracuje, nemá pocit, že sme len ďalší klient bez mena. Je tam transparentnosť, vysoká úroveň profesionality z ich strany,“ a to bolo podľa HSE Managera rozhodujúcim faktorom.

GAMO potom na základe zadania vyvinulo aplikáciu AVPP. Tá v spoločnosti automatizovane zjednoduší pracovný život. Aplikácia funguje autonómne bez priameho zásahu a dozoru zodpovedného pracovníka. Dodávatelia si v nej pozrú video so školením, absolvujú test, získajú výsledky, a po úspešnom absolvovaní môžu začať plne využívať aplikáciu, čo zahŕňa aj podávanie žiadosti o vystavenie nového pracovného povolenia. Výhodou systému je, že celá administratíva, teda školenie a príprava pracovného povolenia prebieha online a všetky „papiere“ už môžu byť pripravené pred návštevou podniku. „Samotná aplikácia je spôsob riadenia dodávateľov v digitálnej podobe. Znamená to, že úkony, ktoré sa dnes vykonávajú v nej, sa v minulosti vykonávali po starom v papierovej podobe“, objasňuje Lukáš Kelemeca a dodáva: „Vždy hovorím našim dodávateľom aj ľuďom vo firme, že to nie je nič iné než v minulosti. Výhodou však je, že dnes to máme prehľadne v digitálnej podobe.“

Zavádzanie do praxe

Hydro Extrusion Slovakia a GAMO prešli niekoľkými fázami, kým začali novú aplikáciu naplno používať. Prvou bolo testovanie vo vnútri u klienta. „Čiže bola sprístupnená aplikácia iba pre naše oddelenie HSE,“ hovorí jeho šéf Lukáš Kelemeca. Až potom sa stretli s hlavnými dodávateľmi, predstavili im AVPP a spustili softvér do skúšobnej prevádzky. „Najskôr bežala tri mesiace simultánne spolu so starým spôsobom riadenia dodávateľov. Teda papierová forma, klasické školenia, klasické povolenia,“ objasňuje HSE Manager Hydro Extrusion Slovakia nábeh systému. Zároveň už ale niektorí dodávatelia mohli fungovať aj bez toho len cez aplikáciu. „No a potom musel prísť ten Deň D, keď sme povedali, že končíme so starým spôsobom a začíname využívať aplikáciu naplno,“ poznamenáva Lukáš Kelemeca.

Najväčším problémom pri zavedení aplikácie však podľa Hydro Extrusion Slovakia neboli externí dodávatelia. Ťažko si na AVPP zvykali najmä vlastní zamestnanci. „Oriešok bol jednoznačne naša údržba,“ otvorene priznáva HSE Manager spoločnosti. „Ako so všetkým novým… To je v povahe, že ľudia najprv niečo ofrflú, a až potom začnú zisťovať, čo pozitívne im zmena prinesie,“ opísal Lukáš Kelemeca prvé dni po spustení automatizovaného systému. Aplikácia totiž neumožní vydať pracovné povolenie, ak nie sú splnené všetky náležitosti, a zamestnanci sa sťažovali, že nebudú robiť nič iné iba čakať na to, aby v nej mohli vypisovať povolenia. „No ale vy ste to mali robiť aj po starom, v papierovej podobe,“ pripomínalo im podľa Lukáša Kelemecu vedenie spoločnosti a s úsmevom dodáva: „Len teraz im budeme viac vidieť na prsty a v tom bol celý kameň úrazu.“ Aj zamestnanci však napokon AVPP prijali za svoju a dnes si už vo firme nevedia predstaviť fungovanie bez nej.

Čo ukázala prax

Hydro Extursion Slovakia v spolupráci so spoločnosťou GAMO aplikáciu neustále vylepšuje. „Napríklad poslednú funkcionalitu sme nasadzovali pár týždňov dozadu. Je to takzvané predschvaľovanie dodávateľov z pohľadu HSE. Je to požiadavka vychádzajúca z normy ISO 45001 a aj nášho korporátu Hydro,“ spomína HSE Manager Lukáš Kelemeca. „Každý dodávateľ, ktorý u nás vykonáva nejakú činnosť, musí byť nami posúdený, či má oprávnenie na výkon danej činnosti. Napríklad poistenie zodpovednosti za škodu, ak by nejakú spôsobil v našich priestoroch pri výkone práce, alebo či majú jeho zamestnanci oprávnenia. To všetko sa dialo v minulosti v papierovej podobe. Teraz sme to nasadili do aplikácie, kde je to v digitálnej podobe, a to je naozaj obrovská úspora času. Je to prehľadné, je to na jednom mieste, nemusím nikoho žiadať, pretože systém to automaticky  požaduje od každého nového dodávateľa.“

Ďalšou novou možnosťou, ktorú si v Hydro Extrusion Slovakia chvália, je možnosť vkladania dokumentov priamo do aplikácie. „Ak mi prichádza nejaký dodávateľ vykonávať zváračské práce, výškové práce, a ja potrebujem od neho vidieť či má platnú certifikáciu, tak ho len požiadam, aby mi ju tam vložil a máme to potom k nahliadnutiu kedykoľvek,“ vysvetľuje Lukáš Kelemeca a rozptyľuje aj obavy pred únikom informácií: „Samozrejme prístup k týmto dokumentom majú len oprávnené osoby, aby nemohlo dôjsť k akémukoľvek zneužitiu.“

Vývoj AVPP pokračuje

Používanie aplikácie si v Hydro Extursion Slovakia rozdelili do piatich fáz – riadenie dodávateľov spolu s ich predschvaľovaním, školenia, vydávanie pracovných povolení, ich následná kontrola, a poslednou fázou je hodnotenie dodávateľov. Na ňom ešte v spolupráci s vývojármi zo spoločnosti GAMO chcú podľa Lukáša Kelemecu pracovať: „Na základe nejakých skúsenosti s dodávateľom by sme mu v aplikácii mali prideľovať v priebehu roka známku. A tí najhorší by už v budúcnosti nemali byť súčasťou nášho profesijného života.“

Na stole je aj ambiciózny plán prepojiť AVPP s umelou inteligenciou. Hydro totiž vyvinula vlastnú AI a tá podľa Lukáša Kelemecu dokáže dokonca pomáhať dodávateľom. „Ak žiada nejaké nové pracovné povolenie, musí nám popísať, čo ide vykonávať. Umelá inteligencia mu vie zdôrazniť hlavné riziká, ktoré vyplývajú z jeho činnosti, to všetko sa bude diať automaticky na základe uvedeného popisu práce v povolení,“ vysvetľuje HSE Manager spoločnosti a dodáva, že to ešte nie je všetko: „Zároveň bude môcť dodávateľ požiadať cez aplikáciu umelú inteligenciu aj o pomoc ako nastaviť opatrenia na zníženie rizík pri jeho činnosti. Bude to nástroj ako dodávateľa viac vtiahnuť do ich posudzovania, a tým znížiť riziko vzniku nežiaducich udalostí.“

AVPP od spoločnosti GAMO je teda budúcnosťou pre úseky BOZP aj v ďalších firmách. „Mali sme niekoľko stoviek školení ročne a používanie aplikácie nám neskutočne šetrí čas. Čas je najväčší benefit, ťažko to je vôbec vyčísliť.“ Odklon od papierov a používanie informačných systémov sú budúcnosťou podnikania, v Hydro Extrusion Slovakia ňou žijú už dnes.

O spoločnosti HYDRO EXTRUSION SLOVAKIA

  • tradičný výrobca hliníkových profilov
  • komplexný servis od lisovania cez povrchovú úpravu až po širokú škálu operácií opracovania
  • certifikácia kvality: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Tissax, IATF 16949 Qualanod Industrial
  • 405 zamestnancov
  • viac ako 750 aktívnych zákazníkov

Publikované: 25. júna 2024

Branislav Lupták

Softvérové riešenia

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama