POI6-images-27

Inšpirujeme študentov pre sebarealizáciu v IT

Smart Room For Everyone – SMARFE je spoločný projekt firmy GAMO so školami a študentmi, fanúšikmi IT, v Banskobystrickom kraji. Rozvíjame spoluprácu firma – škola – žiak.

Študentom dávame príležitosť rozšíriť si digitálne zručnosti spolu s víziou inšpirujúcej realizácie sa v IT teraz aj po ukončení štúdia. SMARFE mení spôsob, akým sa technológie integrujú do vzdelávacieho procesu a pripravuje študentov pre technologickú budúcnosť. Ako?
Pracujú na reálnych projektoch s využitím IoT technológií. Zúčastňujú sa workshopov na projektový manažment, bezpečnosť, rozvíjanie soft skills a komunikácie v IT praxi.

Napríklad: V jednom zo zadaní projektu bola úloha vybudovať v rámci interaktívneho vyučovania „chytrú“ triedu na rôznych typoch škôl. Čiže: Prostredníctvom IoT senzorov zozbierať dáta a ich analýzou navrhnúť zlepšenie školských procesov, resp. praktického vyučovania predmetov zameraných na elektroniku a programovanie. Výsledok: Interaktívna komunikácia s hmatateľným benefitom.

Nadviazanie spolupráce so súkromnými firmami v oblasti IT umožňuje študentom získať praktické skúsenosti a rady od profesionálov, ktoré im otvoria dvere do profesií žiadaných na trhu.

Do SMARFE sú aktívne zapojené Stredná odborná škola informačných technológií a 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium. Pravidelne sa stretávame, hodnotíme priebeh projektu, diskutujeme so študentami o dôležitosti tém pre ich profesionálny rast.

Publikované: 18. decembra 2023

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 18. decembra 2023

reklama
reklama