1042-GAMO-POI5-6

Efektívna správa dát a centralizácia systémov je to, čo chceme. Prečo a ako na to

Existuje viacero spôsobov, ako pristupovať k centralizácii systémov a správe dát a voľba závisí od konkrétnej situácie a požiadaviek organizácie. Centralizácia systémov a správa dát reálne prináša mnoho výhod, najmä v oblasti efektivity, jednotnosti a zabezpečenia informácií. Jednotný agendový systém môže byť jednou z možností pre centralizovanú správu dát a procesov.

Čo majú spoločné dátový analytik, manažér controllingu a CFO?

Túžbou je vždy pracovať s kvalitnými, konzistentnými a aktuálnymi dátami. Vyhnúť sa duplicitám a chybovosti v záznamoch, ktoré spracovávajú alebo vyhodnocujú. Inštitúcie, prevádzkujúce množstvo informačných systémov, registrov a vedúce rôzne agendy či vytvárajúce nespočetne veľa excelových prehľadov s položkami v desiatkach tisíc záznamov, rozhodne ocenia zavedenie Master Data Managementu. Systém pre centrálnu správu dát (MDM) je jednoznačnou voľbou aj pre pozície troch pracovníkov v úvode.

MDM je základný prvok pre centrálne riadenie a distribúciu kľúčových číselníkových dát, a zároveň dôležitá súčasť – „základných pilier“, jednotného agendového systému JAS. Zabezpečuje riadenie, administráciu, dátovú správu a publikáciu kľúčových dátových entít a umožňuje ich prechod a využitie na kvalitatívne vyššej úrovni dátových analýz, reportingu či riešení BI.

A teraz jednoduchšie vysvetlenie, tzv. „po lopate“. Ja mám Excel tabuľku, kolega má Excel tabuľku, obchodníci majú tabuľku, ekonómky majú tabuľku. Východisková bola pre všetkých rovnaká tabuľka a rovnaké dáta, len používaním, prispôsobovaním a časom, keď každý má do nej potiahnuté iné parametre alebo o niekoľko atribútov viac, môže dôjsť k nesprávnym alebo nerealizovaným aktualizáciám vybraných parametrov. Stačí, aby jeden člen tímu prehliadol informáciu s inštrukciou o zmene číselníka zákazky a – vznikajú chyby vo výkazoch, znižuje sa efektivita práce, až môže dôjsť k neriadenému chaosu v dátach.

MDM umožňuje predchádzať chybovosti. Integrovať a synchronizovať dáta o zákazníkoch, dodávateľoch, produktoch s rôznymi systémami a procesmi v podniku tak, že sa cez rôzne systémy alebo moduly zaručene vždy pozeráte na rovnaké, aktuálne a kompletné dáta. Týmto spôsobom sa minimalizuje duplicita, nekonzistentnosť a chyby v dátach, a zlepšuje sa efektivita a produktivita v rámci podnikových procesov.

Ako je to možné? V MDM vznikne centralizovaný záznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované atribúty. Informačné systémy spoločnosti majú po integrácii na systém MDM k dispozícii rovnaké dáta z rovnakého zdroja. Ak potom zmeníte hodnotu v jednom atribúte, tak sa zmena prenesie do všetkých systémov. Všetci navyše pracujú s rovnakými dátami aj po akejkoľvek zmene v kľúčových číselníkových alebo kmeňových dátach.

Áno, systém pre centrálnu správu dát, MDM, je základom pre zaručene správne dáta. Predovšetkým v prípadoch, keď máte veľa rôznych systémov a v každom pracujete s dátami rovnakej povahy, potrebuje ich mať celistvé a integrovateľné.

Ďalšou výhodou využitia MDM platformy je jej integrácia so systémom typu Data Warehouse (DWH) a business intelligence (BI) nástrojmi. DWH slúži ako centrálna platforma pre ukladanie a spracovanie veľkého množstva transakčných dát z rôznych zdrojov. Systém MDM poskytuje dôležité referenčné dáta pre DWH, ktoré sú potom využívané v analytických procesoch a tvorbe správ v BI nástrojoch.

Príklad: Ak má produkt „A“ v MDM zadefinované atribúty šírka, výška, dĺžka, tak tieto číselníkové dáta zostanú identické a pripravené na prácu a použitie vo všetkých ďalších systémoch. Keď do tohto príkladu pripojíme k číselníkovým dátam aj prevádzkové, teda transakčné dáta typu – kedy, koľko produktov, akého typu, pôjde akému zákazníkovi, sme na najlepšej ceste k BI reportingu. Vo finále, pokiaľ máme dobre spravované číselníkové dáta, môžeme vedľa nich postaviť transakčné dáta, a potom nad tým celým smelo akýkoľvek BI report. Spojenie týchto systémov zlepšuje prístup k dátam a zvyšuje ich kvalitu, čo má pozitívny vplyv na rôzne oblasti podnikania, ako sú rozhodovanie, marketing, predaj a skladové hospodárstvo.

Jednotný agendový systém (JAS) je softvérový nástroj, ktorý slúži na zjednotenie a koordináciu rôznych agendových procesov a úloh v súkromnej organizácii alebo vo verejnej správe. Ide o modulárne riešenie pripravené na konkrétne obchodné alebo procesné situácie u zákazníkov. Dátoví analytici dokážu transformovať zložité dátové toky a mechanizmy do fungujúcich, bezpečných a prehľadných celkov.

JAS prináša nový pohľad na existujúce dáta, poskytne kvalitný prehľad o výkonnosti organizácie v očakávanej forme, a podporí biznis rozhodovanie v reálnom čase. Centralizáciou systémov alebo ich častí prispieva k lepšiemu riadeniu, zvýšenej efektivite, znižovaniu chýb, zlepšenej sledovateľnosti i transparentnosti, a zvýšenej spolupráci medzi rôznymi aktérmi v obchodno-procesnom reťazci.

Implementácia centrálnych systémov je investíciou do budúcnosti firmy, ktorá pre vás získa konkurenčnú výhodu, zlepší zákaznícke služby, zvýši efektivitu a spoľahlivosť dodávok tovarov a služieb.
Čo poviete, zišiel by sa aj vám?

Publikované: 21. júna 2023

Martin Vosko

Produktový manažér

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama