POI6-images-6

Digital Twin je ideálny partner pre kvalitný život

Koncept digitálneho dvojčaťa vznikol už začiatkom deväťdesiatych rokov, no kľúčovým pomocníkom v priemysle, stavebníctve či medicínskom sektore sa stal až dnes. S neopomenutím dôrazu na využitie v segmente kybernetickej bezpečnosti.

Digital Twin predstavuje moderné IT riešenie umožňujúce efektívne riadiť procesy a prevádzku malých aj veľkých spoločností či monitorovať prostredie, v ktorom ich zamestnanci pracujú a trávia podstatnú časť ich životov. Ide o digitálnu kópiu akéhokoľvek objektu, nech už je ním čokoľvek –  výrobná hala, parkovací dom, pohyb osôb alebo tovarov v logistike či strojov v priemysle.

Spoločnosť GAMO, a.s., ho využíva na inteligentnú správu budov a objektov.

Je benefitom, a aj tak šetrí

Digitálne dvojča, alebo inak povedané, zber dát a 3D vizualizáciu objektov v reálnom čase. Zozbierané informácie z IoT zariadení a senzorov, ktoré mapujú fyzické prostredie, sa premietajú do ich digitálnej kópie – Digital Twin, a umožňujú pohotovo reagovať na meniace sa podmienky a situácie. Z bežných objektov sa tak zázračne stávajú inteligentné digitálne modely, schopné predvídať a reagovať na potenciálne problémy či hrozby.

V mnohých prípadoch šetria firmám aj jednotlivcom finančné náklady a prinášajú benefity v rámci bezpečnej, zdravej a komfortnej pracovnej zóny.

Spokojnosť garantuje výkon

GAMO a.s. implementovalo digitálne dvojča vo svojom sídle s cieľom vytvoriť ideálne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov predpokladajúce komfortný pracovný výkon. Toto inovatívne riešenie vyžadovalo inštaláciu 15 senzorov na meranie CO2, vlhkosti a teploty, a dvoch senzorov na meranie elektrických veličín. Senzory sú prepojené s IoT zariadeniami a procesmi, ktoré zrkadlia fyzické priestory firmy digitálne v aplikácii Twinzo. Technológia tak umožňuje získavať relevantné informácie o pracovnom prostredí v reálnom čase a následne robiť pružné rozhodnutia na zabezpečenie ideálneho fungovania kancelárií a spoločných priestorov na porady.

Meranie kvality vzduchu

Najzaujímavejšie boli dáta zozbierané z veľkej zasadačky, kde sa rapídne menila nameraná hodnota CO2. Prázdna miestnosť vykazovala hodnoty len okolo 650 ppm, čo je ďaleko pod neškodným minimom (1000 ppm). Avšak počas stretnutí a porád s väčším počtom pracovníkov vystúpili hodnoty na hygienicky závažnú (1631 ppm) až neprijateľnú úroveň (3129 ppm).

Poznamenávame, že miestnosti s hladinou CO2 viac ako 1000 ppm už môžu osoby pociťovať príznaky únavy alebo zníženej koncentrácie z vydýchaného vzduchu, pričom pri viac než 2000 ppm už sa objavujú aj bolesti hlavy.

Všetky tieto parametre vplývajú na pracovné prostredie a pracovný výkon.Práve inštalácia senzorov pomohla v GAMO priestoroch sledovať dané parametre miestností a prípadne včas zapnúť ventiláciu na prívod čerstvého vzduchu či inak upraviť miestnosti.

Ako to vyzerá v praxi?

Okrem toho, že údaje vidíte v aplikácii, dokážu senzory signalizovať stav kvality vzduchu farebným blikaním. Len letmým pohľadom na senzor v miestnosti zistíte, či je potrebné vyvetrať. Zelené svetlo znamená ideálne prostredie, žlté upozorňuje na zhoršenie, a červené indikuje zlú kvalitu vzduchu a nutnosť vetrania.

Vďaka technológii digitálneho dvojčaťa sa dnes GAMO a.s. darí: udržiavať ideálne pracovné podmienky, eliminovať dopady kvality vzduchu a teploty v kanceláriách, a šetriť náklady za energie.

Kombinácia s environmentálnymi senzormi, umožní hľadať vzťah medzi vonkajšou teplotou, vnútornou teplotou a úrovňou kúrenia. Áno, monitorovanie teploty vo firemných priestoroch je vhodným podnetom aj na začatie vykurovania. Akonáhle systém nameriava extrémne nízke teploty v kanceláriách, napríklad 17,5 °C o ôsmej ráno je to signál na zmenu. Práca vo vlnených svetroch, je, obrazne povedané, zažehnaná. Vďaka aplikácii Twinzo sú notifikácie o stave CO2 v ovzduší ako aj úroveň teploty vo firemných priestoroch prístupné kedykoľvek bez nutnosti fyzickej prítomnosti.

Je to pre každého?

Áno. Riešenia na mieru dokáže GAMO ako partner vývojovej spoločnosti Twinzo a dátovej spoločnosti T-Industry implementovať a koordinovať v akýchkoľvek priemyselných či kancelárskych priestoroch.

Publikované: 18. decembra 2023

Branislav Lupták

Softvérové riešenia

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 18. decembra 2023

reklama
reklama