1238_GAMO_POI7-07

Dá sa fungovať bez VMware?

Prevedieme vás budúcnosťou správy virtualizovaných serverov

Akvizícia VMware spoločnosťou Broadcom spustila začiatkom roka 2024 lavínu otázok a dopytu po informáciách. Aký vplyv má táto udalosť na poskytovanie služieb a ktorou cestou odporúčame sa vydať?

Proxmox, výkonná alternatíva pre správu virtualizovaných serverov, používateľom okrem cenovej dostupnosti ponúka niekoľko rozšírených možností pre zabezpečenie IT infraštruktúry. Vyznačuje sa niekoľkými benefitmi:

 1. Cenová dostupnosť: Technológia je atraktívnou voľbou pre firmy, ktoré chcú optimalizovať náklady, a zároveň zachovať vysokú úroveň výkonu a spoľahlivosti vo svojich virtualizačných prostrediach. Obzvlášť vzhľadom na nedávne zvýšenie cien konkurenčných produktov.
 2. Výkon: Firmy, ktoré sa rozhodnú pre prechod na Proxmox, zaznamenajú výrazné zlepšenie výkonu svojej infraštruktúry. Je to vďaka efektívnemu riadeniu zdrojov a možnostiam škálovania.
 3. Užívateľské rozhranie: Vďaka intuitívnemu rozhraniu dokážu firmy ľahko prispôsobovať prostredie aktuálnym potrebám a tým dosahovať optimálne výsledky v oblasti výkonu a efektivity.
 4. Nezávislosť: Implementácia riešenia môže znížiť závislosť na konkrétnych dodávateľoch, čím sa zmiernia riziká spojené s cenovou politikou, licencovaním, zmenami v podpore, a zvyšuje sa aj kontrola nad IT.

Prechod z VMware na Proxmox je strategickou príležitosťou ako maximalizovať efektivitu, flexibilitu, a zároveň dosiahnuť lepšie ceny v oblasti IT infraštruktúry. S dodržaním postupu a podporou zo strany technologického poskytovateľa, ktorý disponuje potrebnými znalosťami, môžu organizácie tento prechod úspešne realizovať a prejsť do moderného IT prostredia podporujúceho ich rozvíjajúce sa obchodné aktivity.

Ako sa pripraviť na úspešnú realizáciu zmeny technológie
 • Zosumarizujte a vyhodnoťte požiadavky. Vyhovuje riešenie špecifickým potrebám vášho prostredia?
 • Verifikujte kompatibilitu hardvéru: CPU, RAM, úložiska, konektivity.
 • Verifikujte kompatibilitu aplikácii, systémov a softvérových nástrojov.
 • Vypracujte migračný plán v krokoch.
 • Pripravte si stratégiu zálohovania a ochrany dát. Uistite sa, či máte funkčné zálohy pred začatím migrácie, aby ste eliminovali prípadné straty.
 • Prispôsobte konfiguráciu siete, hardvéru (server, diskové pole), bezpečnostných politík, podľa požiadaviek na novu infraštruktúru.
 • Pred migráciou vykonajte test pre overenie migračného plánu a konfiguračných zmien.

Podpora a služby špecialistov pri plánovaní migrácie minimalizujú riziká a prinášajú efektivitu a bezpečnosť do procesu transformácie IT infraštruktúry.

Publikované: 25. júna 2024

Martin Pisák

Technické riešenia, Cloud

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama