on-a-business-mission-2021-08-28-19-35-20-utc

Čo prinášajú firmám podnikateľské misie v zahraničí?

Potenciálne príležitosti a networking. Agentúra SARIO pomáha firmám bez rozdielu objavovať nové trhy a obchody. Získavanie know-how biznis efektívne rozvíja. Je teda možné vďaka misiám úspech akcelerovať? Ako ich hodnotia slovenskí partneri?

Inovatívne riešenia prinášajú výzvy nielen technologické, ale aj obchodné. Východná Európa má, napriek rastu miezd, stále pozíciu lacnej pracovnej sily a implementácia najnovších technológií nemusí dávať z pohľadu očakávaných úspor zmysel. V krajinách, ktoré sú rastovo nastavené, je však po inováciách veľký hlad a východoeurópske krajiny vedia získať konkurenčnú výhodu. Tou je určite cena, ale na rovnakej úrovni aj ochota k ďalšiemu rastu a v neposlednom rade aj ochota riskovať, ktorá je vyššia ako pri západoeurópskych krajinách. Obchodné misie tak dávajú firmám priestor ísť do nového teritória s podporou, dopredu dohodnutými stretnutiami a potrebným zázemím. Vždy je totiž jednoduchšie ísť do sveta s tým, že máme poruke ľudí, ktorí sa v regióne vyznajú a vedia pomôcť radou, či kontaktom. A pokiaľ má firma dosť trpezlivosti a produkt, ktorý v danom regióne dáva zmysel, nie je dôvod na ostych, pretože mnohé slovenské firmy skutočne majú čo ponúknuť.

SEAK vyvíja a vyrába systémy pre smart osvetlenie a nabíjanie elektromobilov. Ceny energií sa zvyšujú globálne, spolu s nimi aj dopyt po riešeniach šetriacich energiu – a tak je správny čas rozširovať aktivity na ďalších trhoch. So SARIO sme sa zúčastnili už niekoľkých podnikateľských misií a dobré výsledky máme hlavne z účastí na veľtrhoch. Je oveľa efektívnejšie, ak sme súčasťou spoločného stánku Good idea Slovakia, ako keby sme zabezpečovali vlastný stánok, a tiež to pôsobí lepším dojmom (a prvý dojem môžeme urobiť len raz).
Väčšinou sa podarí nájsť aspoň jedného partnera, s ktorým pokračuje nielen komunikácia, ale aj neskoršia spolupráca. Podstatné je nezabudnúť na následné follow-ups.
Odporučil by som si preto pred pracovnou cestou spraviť vlastný prieskum trhu a dohodnúť si vlastné stretnutia, nespoliehať sa na B2B stretnutia ktoré dohodne lokálna agentúra. Tým sa šance na úspešné nadviazanie obchodných vzťahov výrazne zvyšuje.

T-Industry, s.r.o., je spoločnosť s 20-ročnou históriou, ale to nijako nemení fakt, že musí neustále hľadať a analyzovať nové obchodné príležitosti doma aj v zahraničí. Jednou z efektívnych možností pri vstupe na nové teritórium je aj účasť na podnikateľskej misii organizovaných agentúrou SARIO. V rôznych krajinách, a najmä v krajinách mimo EÚ, platia iné formálne či neformálne pravidlá, na ktoré slovenskí podnikatelia nemusia byť pripravení či zvyknutí. SARIO odbremení podnikateľa od dôslednej analýzy všetkých potrebných základných znalostí o danom teritóriu a organizovaný networking prináša istú skratku na trh danej krajiny. Organizovanie bilaterálnych stretnutí resp. návštev s vopred definovaným zákazníckym profilom šetrí veľa času a nákladov na hľadanie optimálneho partnera v tom danom podnikateľskom sektore. Rovnako dostávame už istú predklasifikáciu potenciálnych miestnych partnerov, čo zase šetrí energiu a pomáha to v prvých fázach budovania obchodných kontaktov a partnerstiev.

Publikované: 13. júna 2022

Zuzana Omelková

Kybernetická bezpečnosť

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 13. júna 2022

reklama
reklama