1042-GAMO-POI5-19

ChatGPT: Umelá inteligencia ako nový pracovný nástroj

V novembri minulého roku predstavila spoločnosť OpenAI nový nástroj umelej inteligencie s názvom ChatGPT. Rozsiahly chatbot dokáže generovať množstvo odpovedí založených na približne 8 miliónoch dokumentov a 10 miliárd slov na internete.

Niet divu, že sa ChatGPT po svojom uvedení stal okamžite hitom a téma umelej inteligencie dnes často zaznieva v médiách. Funguje totiž vo forme dialógu v rámci chatu, pričom poskytuje relevantné odpovede podobajúce sa tým „ľudským“. Je postavený na najnovšom jazykovom modeli GPT (Generative Pre-trained Transformer) a i keď má obmedzenia, dokáže vygenerovať prirodzené odpovede na enormné množstvo otázok, stačí mu len správne zadať úlohu. Môže byť teda nápomocný v rôznych ohľadoch.

Umelá inteligencia generuje odpovede na základe tréningových dát a model, na ktorom je chatbot postavený má veľkosť asi 175 miliárd parametrov. To z neho definitívne urobilo najväčší jazykový model, aký bol doposiaľ vytvorený. Generatívny predtrénovaný transformátor, ako by sme skratku GPT mohli preložiť, označuje konkrétny typ umelej neurónovej siete, ktorá sa používa v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP).

Momentálne je aplikácia prístupná každému, kto sa zaregistruje prostredníctvom e-mailu, a existuje niekoľko jej verzií. Líšia sa veľkosťou a množstvom trénovaných dát, pričom dostupná je aj výkonnejšia platená verzia. Používanie GPT technológie v NLP sa neustále rozširuje a v súčasnosti ide o jeden z najvýkonnejších modelov na generovanie textu.

ChatGPT môže byť aplikovaný na rôznorodé zadania i pre online marketing. Pomocou technológie je možné vytvárať personalizovaný a relevantný obsah alebo automatizovať rutinné úlohy. Nové technológie sú v dnešnom digitálnom svete neustále rastúcim trendom, preto aj ChatGPT ponúka nové možnosti. Úlohy ako sú generovanie nových textov, odpovedanie na otázky či vedenie konverzácie s užívateľom GPT zvláda výborne.

ChatGPT dokáže operovať v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny, a funguje na základe spracovávania informácií cez strojové učenie a algoritmy spracovania jazykov. Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že ide o jazykový model fungujúci na základe pravdepodobnosti. Uhádne totiž, aké slovo by malo vo vete nasledovať a neustále sa učí (deep learning).

Na čo všetko sa dá ChatGPT využiť v praxi?
  1. Vytváranie obsahu: Nástroj dokáže pripraviť napríklad osnovu článku, nadpisy, pútavé titulky, textový obsah, či už ide o článok, alebo popis, dokáže nájsť najčastejšie frekventované otázky (FAQ) a podobne.
  2. Analýza kľúčových slov: Je treba povedať, že v prípade ChatGPT nie je veľmi priestor na prácu s veľkými datasetmi. Dá sa však použiť pri analýze kľúčových slov, ako je napríklad základná kategorizácia alebo priradenie nákupného úmyslu ku konkrétnemu kľúčovému slovu.
  3. Sociálne siete: ChatGPT dokáže vytvárať a formulovať príspevky na sociálne siete, pričom je v zadaní úlohy možné definovať presný počet znakov, ktoré by mal príspevok obsahovať, jeho charakter či podobnosť s vami vytvoreným textom.

Zdá sa teda, že generatívna umelá inteligencia vytvorí texty na pohľad na nerozoznanie od tých, ktoré sú napísané človekom. Výstupy z ChatGPT je však potrebné starostlivo kontrolovať, keďže informácie nie sú vždy 100-percentné. Dĺžka výstupu je obmedzená a nie sú k dispozícii nové dáta, takže aktuálne trendy zatiaľ chatbot nepozná.

Avšak, nový chatbot sa dá definitívne využiť pre základy online marketingu, tvorby textov či popisov. Tam, kde by človek mohol tráviť hodiny štúdiom a hľadaním materiálov k téme, dokáže tento AI nástroj zjavne ušetriť množstvo času.

Publikované: 21. júna 2023

Iveta Hlaváčová

marketing

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama