Bezpečnosť-zdieľaných-dát

Komplexným riešením pre maximálnu bezpečnosť zdieľaných dát je Safe Private Drive

Ide o IT riešenie pre bezpečné ukladanie a zdieľanie citlivých obchodných aj súkromných dát a súborov. Cloudové úložisko, pri ktorom nie je potrebné dáta posielať elektronickou poštou či už šifrované, zipované plus chránené heslom, je bezpečne k dispozícii konkrétnym adresátom.

Dáta, ktoré sú privátne umiestnené výhradne na Slovensku, je možné zdieľať s ne­obmedzeným počtom užívateľov z akéhokoľvek miesta a ľu­bovoľného zariadenia. Sú spoľahlivo zálohované – každých 24 hodín s retenciou 7 dní. Prehliadať a spravovať súbory je možné prostredníctvom webového rozhrania, verzionovanie dokumentov umožňuje návrat v čase.

K službe Safe Private Drive je možné pristúpiť cez https://NázovVašejFirmy.safepri­vatedrive.sk alebo cez využitie synchronizačného nástroja udr­žiavajúceho obsah medzi PC/NB a úložiskom alebo prístupom k súborom umiestneným cez WebDAV.

Publikované: 16. marca 2021

Dušan Štrbík

IT manažér

DITEC Commerce s.r.o.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 16. marca 2021

reklama
reklama